Országos eredmények

2019. XXXIV. OTDK eredmények

Műszaki Tudományi Szekció, Építészettörténet 1. tagozat:
Gunzinám Liza: A Nehru part zöldhálózati szerepének vizsgálata és értékelése 
3. helyezett,  Konzulense: Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka

Agrártudományi Szekció, Tájökológiai Tagozat:

Varga Dalma: A fenntartható árvízkezelés és a zöldinfrastruktúra kapcsolata, fejlesztési lehetőségei Rába menti területek példáján
2. helyezett, konzulens: Módosné Bugyi Ildikó, Hubayné dr. Horváth Nóra

Kóbori Dorottya: A kastélykertek szerepe a Maros tere táji örökségében
3. helyezett, konzulens: dr. Fekete Albert

Agrártudományi Szekció, Vidékerület- és Terülefejlesztési Tagozat:
Keszthelyi Ákos Bence: Tájfejlődési sajátosságok az ipari-gazdasági területek és autópályák összefüggésében BorsodAbaúj-Zemplén Megye példáján
1. helyezett, konzulens: dr. Jombach Sándor

Bánhidai András: Az ökoszisztéma szolgáltatások in situ bemutatásának lehetőségei
3. helyezett, konzulens: dr.Valánszki István


2017 XXXIII. OTDK

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Hallgatói a XXXIII. OTDK Agrártudományi Szekciójában eredményesen szerepeltek. A résztvevő öt pályamunka közül az alábbiak részesültek díjazásban:

Tájökológiai Tagozat

I. díj:           Frits Barbara - Gyorsforgalmi utak megépülésének hatására bekövetkezett tájváltozások Dunakeszin és vonzáskörzetében,  konzulens:        Mészáros Szilvia PhD hallgató

II. díj:          Varga Dalma - A Rába folyó két vas megyei szakaszának összehasonlító elemzése, tájvédelmi szempontú értékelése, Konzulens:        Módosné Bugyi Ildikó tanszéki mérnök

Vidék- és Területfejlesztési Tagozat

II. díj:          Énekes Anna Katalin - Rákosmente ökoturisztikai fejlesztésének lehetőségei, Konzulens:        Dr. Valánszki István egyetemi adjunktus

III. díj:         Fentősi Eszter - Közjóléti létesítmények tájépítészeti szempontú értékelése Pilisi mintaterületen, Konzulens:        Boromisza Zsombor egyetemi adjunktus

Különdíj:   Gunzinám Liza Regina -  A turistaházak tájba-illesztése és fejlesztése a Budai-hegység példáján, Konzulens:        Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens


2015 XXXII. OTDK

A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának hallgatói az OTDK Műszaki Tudományi Szekciójában (Óbudai Egyetem) és Agrártudományi Szekciójában (Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar) vettek részt.

Műszaki Tudományi Szekció 

Tóth Enikő a 19. Építészet és építészettörténet – Kortárs építészet tagozatában bemutatott „A vörös szín használatának elemzése kortárs tájépítészeti alkotásokban” című pályamunkájával második helyezést ért el. Konzulense Eplényi Anna egyetemi tanársegéd (Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék).

Agrártudományi Szekció

I. helyezést ért el: Körmendi Katalin „Lehet zöldebb a Duna-part?” című dolgozatával. Konzulense dr. Csemez Attila egyetemi tanár (Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék), valamint

Máté Klaudia „Területhasználat váltáson alapuló biotóp hálózat fejlesztés a Dévaványai-Ecsegi puszták térségében” című pályamunkájával. Konzulense szintén dr. Csemez Attila egyetemi tanár (Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék).

II. helyezést ért el: Sóti Bernadett Henrietta „Energetikai faültetvények telepítési lehetőségeinek és a telepítés tájra gyakorolt hatásának vizsgálata Bács-Kiskun megyében” című dolgozatával. Konzulense dr. Jombach Sándor egyetemi adjunktus (Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék).


2013. XXXI. OTDK

AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ (BUDAPEST)

A XXXI. OTDK Agrártudományi Szekciója 2013. április 3. és 5. között került megrendezésre a BCE Buda Campusán.

A Tájépítészeti Kar hallgatói igen eredményesen szerepeltek ezen a megmérettetésen. Hallgatóink két I., két II., három III. helyezést és egy különdíjat szereztek.

Tájökológia Tagozat

II. helyezett:     Máté Klaudia

A Nagykunsági árapasztó tározó földhasználatának változásai az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében
Konzulens:      Nagy Gergő Gábor

III. helyezett:    Fekete Orsolya – Reith Anita

A Városliget tájépítészeti felújítását megalapozó parkhasználati vizsgálat és elemzés
Konzulens:      Dr. Fekete Albert

Vidék- és Területfejlesztési Tagozat I.

I. helyezett:      Nagy József

A Váli-völgy településeinek turisztikai fejlesztése a tájépítészet eszközeivel
Konzulens:      Molnár József László

Vidék- és Területfejlesztési Tagozat II.

I. helyezett:      Sóti Bernadett

Társadalmi szükségletekre alapozott településfejlesztés Soponya példáján keresztül
Konzulens:      Tóth Tádé Dániel

II. helyezett:     Dömök Krisztina

Történelmi városok és védelmi rendszerek kapcsolata Révkomárom példáján
Konzulensek:  Körmendy Imre, Dr. Vukov Konstantin

III. helyezett:    Gergely Viktória

Mád települési arculatának turisztikai szempontú vizsgálata
Konzulens:      Dr. Kabai Róbert

III. helyezett:    Havassy Dániel

Gyula város temetőinek tájtörténeti vizsgálata, értékfelmérése
Konzulens:      Dr. Kabai Róbert

Különdíj:          Matók Andrea

Kultúrtörténeti egyedi tájértékek felmérésének szerepe a magyarországi szellemfalvaknál, Derenk kapcsán
Konzulens:   Pádárné Török Éva

A XXXI. OTDK Társadalomtudományi Szekció Művelődéstörténet és -elmélet, tudomány- és technikatörténet tagozatában  II. helyezést ért el Lampert Éva a Tájépítészeti Kar hallgatója, konzulense: Gecséné dr. Tar Imola adjunktus.

2012. # XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

2012. április 6-7. OFKD díjazottak

Szép sikert értek el a Tájépítészeti Kar hallgatói a 2012. április 6-7.-én Veszprémben tartott Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián (OFKD).

Négy szekcióban első díjat, továbbá egy második, egy harmadik és két különdíjat hoztak el. 

Környezeti nevelés szekcióban 1. díj: Gyertyán Fruzsina,
Tájépítés, tájvédelem I. szekcióban 1. díj: Cser Júlia,
Tájépítés, tájvédelem II. szekcióban 1. díj: Kerekes Bence, 2. díj: Orosz Ádám, 3. díj: Sellei Anna Erzsébet, Különdíj: Matók Andrea,
Települési környezetvédelem szekcióban 1. díj: Szabó Lilla, Különdíj: Ertvein Andrea.

Hallgatóink eredményes szerepléséhez ezúton is gratulálunk. 

2011. # XXX. OTDK

A XXX. JUBILEUMI OTDK AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ (Keszthely) 2011. április 6-8.

16. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS II. TAGOZAT

I. helyezést ért el:

Szabó LillaZöld tetők a települési környezetben – A zöld tető építés támogatása Budapesten településépítészeti szempontok alapján

            Témavezető: Dr. M. Szilágyi Kinga, egyetemi tanár

22. TÁJÖKOLÓGIA TAGOZAT

II. díjban részesült:

Mészáros Szilvia: Komplex környezeti állapotértékelés Dunakeszi példáján

            Témavezető: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd

III. díjban részesült:

Mandel Mónika: Madárbarát-kert kialakítása egy csepeli modell terület példáján

            Témavezető: Dr. Jámbor Imre, egyetemi tanár

28. VIDÉK- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI I. TAGOZAT

II. helyezést ért el:

Czibik Eszter – Zelenák Fruzsina: Brennbergbánya turisztikai fejlesztési koncepciója

            Témavezető: Dr. Sallay Ágnes, egyetemi docens

III. helyezést ért el:

Szabó Áron: Kistérségi tájhasználati értékrend kialakítása az Esztergomi kistérség példáján

            Témavezető: dr. Szilvácsku Zsolt, tanszéki mérnök

29. VIDÉK- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI II. TAGOZAT

III. helyezést ért el:

Csillag Katalin Anna: Az integrált csapadékvíz-kezelés módozatai és lehetőségei

            Témavezető: Vajda Szabolcs, egyetemi tanársegéd

A XXX. JUBILEUMI OTDK MŰSZAKI TUDOMÁNYI SZEKCIÓ (Baja) 2011. április 27-29.

8.1. tagozat, Építészet és építészettörténet 1.

I. helyezést ért el:

Czeglédi Csongor: A szigligeti Esterházy kastélypark történeti rekonstrukciója

            Témavezető: Dr. Fatsar Kristóf, egyetemi docens

A XXX. JUBILEUMI OTDK FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ (Nyíregyháza) 2011. április 27-29.

Földtudományok, Terület- és településfejlesztés földrajza tagozat

I. helyezést ért el:

Szabó Alexandra: Szentendre kerékpárútjainak tájépítészeti szempontú vizsgálata (állapot és kapcsolódó zöldfelüle t vizsgálata)

            Témavezető: Dublinszki-Boda Brigitta, egyetemi tanársegéd

2010. # XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

A XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karáról 20 pályamunka érkezett.

Az idei konferencia megrendezésére április 6-án és 7-én Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetemen az Erdőmérnöki Kar, valamint a Környezet- és Földtudományi Intézet szervezésében került sor. A konferenciára érkezett 306 előadást 21 szekcióba sorolták. A „legkisebben” hét, a „legnagyobban” 19 előadás hangzott el. 

A Tájépítészeti Kar hallgatói eredményesen szerepeltek.

  • négy szekcióban első,
  • két szekcióban második,
  • egy szekcióban harmadik helyezést értek el,
  • öten részesültek különdíjban.

Első díjban részesültek (a szekciók számozásának sorrendjében):

Szabó Lilla: A zöldtetők szerepe a városok életében. A zöldtetőépítés hazai kilátásainak vizsgálata Budapest példáján
KÖRNYEZETMINŐSÍTÉS, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS SZEKCIÓ
Konzulens: Dr. Gerzson László

Szabó Áron, Fülöp Györk, Takács Rita: Társasházak belső udvarainak többfunkciós zöldfelület-fejlesztési rendszere Budapest XIII. kerületében
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEM SZEKCIÓ
Konzulens: Dr. Sallay Ágnes, Dr. Fekete Albert

Földi Zsófia: Településszegély tájépítészeti szempontú értékelése
TÁJVÉDELEM, TÁJÉPÍTÉS SZEKCIÓ
Konzulens: Boromisza Zsombor

Veisz Adrienn: A veszprémi Gulya-dombi Parkerdő turisztikai fejleszthetőségének vizsgálata
KÖRNYEZETI JOG, NEVELÉS, ÖKOTURIZMUS SZEKCIÓ
Konzulens: Dr. Illyés Zsuzsanna

Második díjban részesültek (a szekciók számozásának sorrendjében):

Valkó Richárd: Biológiai aktivitás érték – számítás Pilisborosjenőn; alkalmazási nehézségek és lehetőségek
TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEM SZEKCIÓ
Konzulens: Dublinszki-Boda Brigitta

Árgyelán Tímea: ’Híd a tájban’ a Kőröshegyi völgyhíd tájökológiai és tájképi hatásai
TÁJVÉDELEM, TÁJÉPÍTÉS SZEKCIÓ
Konzulens: Dr. Csima Péter

Harmadik díjban részesültek:

Bede-Fazekas Ákos, Bőhm Gábor, Szabó Zsófia Gabriella: A keszthelyi kastélypark meglévő növényzetének felmérése és értékelése a kastélypark rekonstrukciójához
TÁJVÉDELEM, TÁJÉPÍTÉS SZEKCIÓ
Konzulens: Dr. Jámbor Imre

Különdíjban részesültek (a szekciók számozásának sorrendjében):
Fehér Andrea: Tájépítészeti feladatok az Európai Geoparkokban (A tervezett Novohrad-Nógrád Geopark példáján keresztül)
TÁJVÉDELEM, TÁJÉPÍTÉS SZEKCIÓ
Konzulens: Filepné Kovács Krisztina, dr. Szilvácsku Zsolt

Frei Helga: Bükkszentkereszt, Miskolc-Bükkszentlászló és Répáshuta települések értékelése turisztikai szempontból
KÖRNYEZETI JOG, NEVELÉS, ÖKOTURIZMUS SZEKCIÓ
Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

Kovács Ferenc: Turizmusfejlesztés a világörökség vonzáskörzetében (Écs, Győrság, Nyalka, Pannonhalma, Pázmándfalu és Ravazd települések tájépítészeti feladatai a turizmus fellendítésére)
KÖRNYEZETI JOG, NEVELÉS, ÖKOTURIZMUS SZEKCIÓ
Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

Szabó Dóra: Funkcionális zónák alkalmazása zöldfelületi rendszer tervezésében
KÖRNYEZETI JOG, NEVELÉS, ÖKOTURIZMUS SZEKCIÓ
Konzulens: Dublinszki-Boda Brigitta

Valánszki István: Tájértékek és turizmus kapcsolata Gönc térségének példáján
KÖRNYEZETI JOG, NEVELÉS, ÖKOTURIZMUS SZEKCIÓ
Konzulens: Dr. Sallay Ágnes, Tábori Attila településtervező, Város-Teampannon Kft.

A Tájépítészeti Kar hallgatói összességében 12 díjat kaptak.

Tetejére

2009. # XXIX. OTDK

AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ (GÖDÖLLŐ)

Környezetgazdálkodási Tagozat (Környezetgazdálkodás és Tájökológia)

III. helyezést ért el: 
Szádvári Emese Erika – A Hajta-patak menti szikes területek hasznosíthatóságának tájvédelmi szempontjai
Témavezetők: Pádárné Török Éva, tanszéki mérnök
Dublinszki Boda Brigitta, tanszéki mérnök

Vidék- és területfejlesztési Tagozat

I. helyezést ért el: 
Fülöp Györk – Többváltozós statisztikai döntéstámogatás a tájtervezésben, vidékfejlesztésben
Témavezetők: 
Barabásné dr. Martos Júlia, egyetemi docens
Jombach Sándor, PhD hallgató

III. helyezést ért el: 
Megyeri Mirtill – Átstrukturálódó területek fejlesztése Ferencváros egykori marhavágóhídjának példáján
Témavezetők: Dr. Schneller István, egyetemi tanár
Dr. Sersliné Kócsi Margit, főépítész

Különdíjban részesült:
Magyar Veronika – Egy kistérség perifériáján
Témavezető: Filepné Kovács Krisztina, tanszéki mérnök

FIZIKA, FÖLDTUDOMÁNYOK ÉS MATEMATIKA SZEKCIÓ (SZOMBATHELY)

I. helyezést ért el: 
Haraszti Ágnes – A természetvédelmi bemutatás tervezésének tájépítészeti vonatkozásai a Bükki Nemzeti Park példáján
Témavezető: Dublinszki-Boda Brigitta, tanszéki mérnök

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁBAN, SZOCIOLÓGIA TAGOZAT (BMGE)

KVM különdíj: 
Szabó Gyönygyvér – Budapest köztereinek fejlesztése a megújuló társadalmi igények tükrében
Témavezető: 
Dr. Balogh Péter István, egyetemi adjunktus
Csepely-Knorr Luca, PhD hallgató

MŰSZAKI SZEKCIÓ (MISKOLC)

Építészeti Tagozat

III. helyezést ért el: 
Kiss Márta – A gyulai szigeterőd múltja, jelene és lehetséges jövője
Témavezető: Dr. Jámbor Imre, egyetemi tanár

Kiss Mártát egyben a zsűri felterjesztette a "Legjobb prezentáció" díjra.

Építészettörténeti Tagozat

III. helyezést ért el: 
Németh Anna – Udvarterek városa, Kézdivásárhely épített öröksége - a Főtér és a történelmi városközpont településszerkezeti jellegzetességei
Témavezető: Dr. Fekete Albert, egyetemi docens

 

Karunkról az összes nevezett hallgató díjazásban részesült.

 

2008. # XI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

Tájvédelem, tájépítés szekció

1. díj:                Nagy Enikő: A kőszegi szőlőtermő területek változásainak elemzése
                                   Konzulens: dr. Kabai Róbert
2. díj:                Fejér Katalin: A Sátoraljaújhelyi kistérség aktív- és ökoturisztikai fejlesztése
                                   Konzulens: Molnár József László
Különdíj:          Ombódi Ildikó: Szeder Fábián, a kerttervező
                                   Konzlens: Dr. Fatsar Kristóf
Würth-különdíj:   Püschl Rudolf: Környezet-terhelés vizsgálat a Művészetek Völgye példáján
                                   Konzulens:      Nagy Ildikó Réka

 

Természetvédelem II. szekció

1 díj:                 Padányi-Gulyás Gergely: A Nagykovácsi-medence élőhelyeinek vizsgálata és értékelése
                                   Konzulens: Gergely Attila
3. díj:                Molnár Zsófia: A Körtvélyes-sziget élőhely-változásai
                                   Konzulens: Gergely Attila

 

Természetvédelem III. szekció

2. díj:                Garamvölgyi Ágnes: A nyíregyházi természeti területek értékelése
                                   Konzulens: Boda Brigitta

 Települési környezetvédelem, települési értékek szekció

3. díj:                Hegedűs Eszter: Vasvörösvár, Erdődy-kastély parkjának történeti kutatása
                                   Konzulens: Szabadics Anita
Különdíj:          Egyed Adrienn: Táji adottságokra alapozott fejlesztés a Firtos térségben
                                   Konzulens: Dr. Sallay Ágnes
                        Dévényi Tamara: Tiszadob turisztikai fejlesztése
                                   Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

Tetejére

2007. # XXVIII. OTDK

Társadalomtudományi Szekció

Név

Helyezés

Cím

Konzulens

Klagyivik Mária

I. díj

A pozsonyi jezsuiták kertjei

Dr. Fatsar Kristóf
egyetemi docens

Agrártudományi Szekció

Név

Helyezés

Cím

Konzulens

Balogh Klára Emese

 

Vadászturizmus a védett természeti területeken

Mikházi Zsuzsanna
egyetemi tanársegéd

Egyed Adrienn – Szivák Ágnes

Különdíj

Rekreációs fejlesztési lehetőségek a Firtos térségben

Dr. Sallay Ágnes
egyetemi docens

Huzián Zsófia

 

Keszthely zöldfelületi rendszerének fejlesztési lehetőségei

Dr. Sallay Ágnes
egyetemi docens

Kézdi Krisztina

Különdíj

A magyarországi síturizmus fejlesztési lehetőségei – A sípályák környezetterhelése

Dr. Csemez Attila
egyetemi tanár

Műszaki Tudományi Szekció

Név

Helyezés

Cím

Konzulens

Tompos Viktor

III. díj

Vízgyűjtőközpontú értékelés a tájrendezésben
(A Burnót-patak és vízgyűjtőjének tájrendezési lehetőségei)

Dr. Sallay Ágnes
egyetemi docens,

Báthoryné Nagy Ildikó Réka
egyetemi tanársegéd

Zelenák Fruzsina

I. díj
+ Magyary Zoltán díj

A táj és település kapcsolata a Firtos térségben

Dr. Sallay Ágnes
egyetemi docens,

Drexler Dóra
PhD hallgató

2006. # X. OFKD

Helyezés

Név

Intézmény

Dolgozat címe

Témavezető

7. Tájvédelem, tájépítés

1.

Tarcsai Andrea

BCE

Horgásztavak létesítésének és üzemeltetésének tájépítészeti vonatkozásai

Nagy Ildikó Réka

2.

Nagy Zsuzsanna

BCE

Tisztás-hálózat kialakítása a Budai-hegységben

Dr. Csemez Attila; Bakon Gábor

Würth különdíja

Fazekas Tímea

BCE

A felsőnyárádi bányautótáj rehabilitálása

Dr. Csemez Attila

BCE különdíja

Tompos Petra

BCE

Tematikus kastély utak Baranyában

Dr. Kollányi László

10. Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment, környezetvédelmi jog

Würth különdíja

Földesi Dóra

BCE

Lehetőségek és hiányosságok a magyarországi hulladékhasznosítás területén

Dr. Sallay Ánes

11. A. Természetvédelem

3.

Dénes Veronika

BCE

A tornyiszentmiklósi fás legelő élőhely-rekonstrukciós terve

Gergely Attila

BCE különdíja

Boromisza Zsombor

BCE

Ökológiai hálózat természetvédelmi jelentősége a Dinnyési-Fertő térségében

Gergely Attila

12. Települési környezetvédelem, települési értékek

1.

Vakula Réka

BCE

A Tisza-völgy turisztikai fejlesztése Csongrád-megyében

Dr. Mikházi Zsuzsanna

13. Környezeti nevelés, környezetegészségügy, ökoturizmus

Würth különdíja

Jobbágy Bernadett

BCE

Dunaújváros Duna-menti zöldfelületeinek többcélú fejlesztési lehetőségei

Mikházi Zsuzsanna

2005. # XXVII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

Helyezés

Név

Cím

Konzulens

 

Agrártudományi Szekció/Agrárműszaki Tagozat (Szarvas)

Környezetgazdálkodás – Természetvédelem „B” (alkalmazott környezetvédelem) Tagozat

 

III. helyezett

Fodor Mátyás

A budai erdők rendezése a természetvédelem és látogatottság figyelembevételével

Dr. Csemez Attila

Bakon Gábor

Környezetgazdálkodás – Természetvédelem „C” (természetvédelem) Tagozat

III. helyezett

Szögedi Zsuzsanna

Helyi értékvédelem Szomolya településen

Boda Brigitta

 

Fizika-Földtudományok-Matematika Szekció (ELTE)

Tájgazdálkodás, Tájtervezés Tagozat

 

Különdíj

Babus Friderika

A turizmus és a környezeti bemutatás tervezésének tájépítészeti szempontjai (Vizsgálat és értékelés a Mátrai Tájvédelmi Körzet bővítésre kijelölt Heves megyei területén)

Dr. Kiss Gábor

Különdíj

Móricz Anna

A szénidrogén-bányászat táji hatásai Bázakerettye és Lovászi térségében

Dr. Csemez Attila

II. helyezett

Puha Magdolna

A Ráckevei-Soroksári Dunaág üdülési terhelhetőségének vizsgálata

Udvardi Anikó

 

Műszaki Tudományi Szekció (SZIE)

Építészet Tagozat

 

II. helyezett

Csákó Edina

Csepely-Knorr Luca

Jáger Tünde

Szociológiai kutatási módszerek alkalmazása a közterek tervezésében

Dr. Szilágyi Kinga

Dr. Letenyei László

Számítógéppel Segített Tervezés és Gyártás

V. helyezett

Jombach Sándor

Távérzékelés alkalmazási lehetőségei a tájépítészetben

Dr. Kollányi László

Vízépítés és Környezetvédelem I. Tagozat

II. helyezett

Fodor Emese

Híd Miskolc és a Bükk között – vízfolyások tájökológiai lehetőségeinek vizsgálata

Dr. Kollányi László

Vízépítés és Környezetvédelem II. Tagozat

VIII. helyezett

Különdíjas

Eplényi Anna

Vasúti zöldfolyosók kialakítása Budapesten

Dr. Kollányi László

2004. # IX. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

KÖRNYEZETI NEVELÉS, KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGY ÉS ÖKOTURIZMUS
16. SZEKCIÓ
I. díj: Tóth Eszter
Környezeti bemutatási stratégia a növényvilágról a Fővárosi Állat- és Növény-kertben
Konzulens: Dr. Kiss Gábor

TÁRSADALMI KÖRNYEZET ÉS KÖRNYEZETSZOCIOLÓGIA
15. SZEKCIÓ
II. díj: Klepeisz Anita
Élhető Város?
(Veszprém és az élhetőség kérdésköre, ahogy a tájépítész látja)
Konzulens: Dr. Csemez Attila

TÁJVÉDELEM ÉS TÁJÉPÍTÉSZET
12. SZEKCIÓ
II. díj: Puha Magdolna
Üdülési terhelhetőség vizsgálat a Ráckevei (Soroksári)-Duma menti tájrészlet-ben
Konzulens: Udvardi Anikó

Különdíj: Drexler Dóra
Környezetünk szépségéről, a táj, mint komplex környezeti rendszer értelmezé-sének és esztétikai értékelésének elemzése Franciaország, Németország és Magyarország összehasonlítása alapján
Konzulensek: Dr. Csemez Attila, Dr. Ludwig Trepl, Thomas Kirchhoff

Mőcsényi Flóra
A Balaton mederalakulatainak vizsgálata Siófok és Balatonaliga között
Konzulensek: Dr. Csemez Attila, Plósz Sándor

 

2003. # XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

Név

 

 

Helyezés

 

 

A pályamunka címe

 

 

Konzulensek

 

Vetier Márta

I. díj

Játsszunk együtt!
Integrált játékszerek és játszóterek

Dr. Demjén István

Majoros Nóra

II. díj

A mecseknádasdi Püspökkert építéstörténete

Dr. Fatsar Kristóf
Alföldy Gábor

Farkas Szilvia

II. díj

Tájváltozás Zamárdi térségében

Sally Ágnes

Horváth Laura

III. díj

A Sopron környéki volt bányatelepek tájrendezési tanulmányterve

Csőszi Mónika
Roth Matthaea

Krizsanóczi Márta

különdíj

A budapesti agglomeráció veszélyeztetett természeti területei a Délpesti síkságon

Gergely Attila

Fehér Dóra

különdíj

A Balaton-Felvidék tájalakulása az emberi elvárások tükrében

Dr. Csemez Attila
Dr. Kollányi László

Drexler Dóra

különdíj

Táj és tájértékelés a táj szimbolikus jelentése és a tájértékelésimódszerek összefüggésének vizsgálata Franciaország és Németország összehasonlítása alapján

Dr. Csemez Attila

Burján Eszter

5. helyezett

Dunakeszi Horgásztavak – Tőzegtavak térsége tájrendezési tanulmányterv

Módosné Bugyi Ildikó
Nemes Zoltán

Mőcsényi Flóra

-

Tájépítész szövetségek az Interneten

Kollányi László

Ottó Szilvia

-

Kőszeghegyalja idegenforgalmi hasznosításának, természeti- és kulturális értékeinek vizsgálata

Dr. Illyés Zsuzsanna

Puskás Lajos

-

Gyula–városerdő fejlesztési lehetőségei

Kollányi László
Dr. Solymos Rezső

Képek

2002. # VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia

7. Települési környezetvédelem, települési értékek, településesztétika szekció

 

I. díj  Bedő Csaba–Rigó István
Tájalkalmassági értékelés Túrkeve város fejlesztéséhez
konzulens: Dr. Csemez Attila, Sallay Ágnes

 

Reinhold és Carmen Würth Alapítvány különdíja  Petre Anna Gabriella
A bányakolóniák tájalakító hatása a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. területéhez tartozó Mátranovák példáján keresztül
konzulens: Dr. Illyés Zsuzsa, Dr. Izsó István

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány különdíja  Csikor Mária
Natúrpark kialakításának lehetősége a Pannonhalmidombságon
Szent István Egyetem;konzulens: Dr. Csima Péter

Magyar Innovációs Alapítvány különdíja  Farkas Szilvia
A Zamárdi hulladéklerakó környezetvédelmi és üdülési szmpontú értékelése
konzulens: Sallay Ágnes

 

8. Tájvédelem, környezetföldtan szekció

 

I. díj  Boda Brigitta
A Váli-völgy, mint ökológiai folyosó értékelése
konzulens: Módosné Bugyi Ildikó

 

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány és a Magyar Innovációs Alapítvány díja  Füzesi Krisztina–Gyarmati Zsolt
Természeti és kultúrtörténeti értékek a Tátika-Rezi kistérség északi településcsoportjában
konzulens: Csőszi Mónika

 

9. Természetvédelem szekció

I. díj  Bozsér Orsolya
Az eurázsiai hód (Castor fiber) táplálékválasztása, valamint annak az erdőtársulásokra gyakorolt hatása Dél-Norvégiában
konzulens: Dr. Gergely Attila, Dr. Frank Rosell

2001. # XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

AGRÁRMŰSZAKI TAGOZAT 

Környezetgazdálkodás, természetvédelem „B” szekció

I. helyezett és  Környezetvédelmi Minisztérium díj  Rosivall Emese
Konzulens: Sallay Ágnes, egyetemi tanársegéd
III. helyezett  Linczmayer Veronika
Konzulens: Dr. Csemez Attila, egyetemi  tanár
Mezőgazda Kiadó Különdíja  Klepeisz Anita
Konzulens: Dr. Csemez Attila, egyetemi tanár
 

Környezetgazdálkodás, természetvédelem „C” szekció

III. helyezett  Dósa Henrietta
Konzulens: Módosné Bugyi Ildikó, egyetemi adjunktus

2000.

Nincs fellelhető adat

1999. # XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar helyezettjei

Tájföldrajz Szekció (1999. április 1.)

 

I. helyezett  Zacskó Balázs doktorandusz
Konzulens: Balogh Ákos

 

II. helyezett  Kormos Eleonóra egyetemi hallgató
Konzulens: Kabai Róbert

 

IV. helyezett  Balogh Zsombor doktorandusz
Konzulens: Kollányi László

 

Földtudományok a Természetvédelemben Szekció

III. helyezett  Alföldy Gábor egyetemi hallgató
  
II. helyezett  Kurcz Judit egyetemi hallgató
  
II. helyezett  Zolnai Dóra egyetemi hallgató
Konzulens: Szilágyi Kinga, Mezős Tamás

Műszaki Tudományi Szekció (1999. április 7–9.)

Építészet és Építészettörténet

 

 

II. helyezett  Alföldy Gábor egyetemi hallgató
Konzulens: Somorjai Selysette, Örsi Károly

 

 

Különdíjat kapott  Nagy Andrea tájépítész mérnök
Konzulens: Illyés Zsuzsa

 

Vízépítés és környezetvédelem

II. helyezett  Fehér Katalin doktorandusz 
Konzulens: Csemez Attila, Sallay Ágnes