Felvételi vizsga MSc, MA

A felvételi vizsgához a szakokra jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai tevékenységét (tanulmányait, illetve egyéb munkáit) bemutató anyagot kell készíteniük.

Tájékoztatjuk, hogy a COVID-19 fertőzés terjedésének csökkentése érdekében a felvételi vizsgát (szóbeli és rajz) online formában tartjuk meg.
A szakmai tevékenységet bemutató anyagot illetve a portfóliót NEM kell nyomtatott formában elkészíteni és beküldeni, kizárólag digitális formában kell elkészíteni.
A szakmai tevékenységet bemutató anyag / portfólió bemutatása az online szóbeli felvételi vizsga témája lesz.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET BEMUTATÓ ANYAGOT NEM KELL a www.felvi.hu-n A JELENTKEZÉSHEZ FELTÖLTENI!

Aki több szakra nyújtott be felvételi jelentkezést, a jelentkezőnek elég elkészítenie egy portfóliót, mivel a felvételi szóbeli vizsga online módon egy több szakterületet átfogó szakmai bizottság előtt történik.

 

1. TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK MSc szak

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET BEMUTATÓ ANYAG TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A szakmai tevékenységet bemutató anyag a jelentkező munkásságát (szakirányú tanulmányait, illetve vonatkozó egyéb munkáit) bemutató válogatás, melynek célja a pályázó felkészültségének bizonyítása. A pályázó korábban készült munkáiból összeállított bemutatkozó anyag feladata, hogy széleskörűen feltárja a jelentkező szakmai előmenetelét és bizonyítsa, hogy tudását képes integrálni tájépítészmérnöki tanulmányaiba.

 TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

 • Külső borító, címlap
 • Belső címlap a személyi adatokkal
 • Fényképes szakmai önéletrajz (max. 1 oldal)
 • Motivációs levél: miért pályázik a Tájépítészmérnök képzésre, milyen elvárásai vannak szakmai előrehaladásával kapcsolatban? Milyen készségei és kompetenciái alapján tartja magát alkalmasnak?  (max. 1 oldal)
 • Végzettségéhez köthető alkotások (tanulmányai során illetve azokon kívül készült tervezési munkák, tervpályázati pályaművek, művészi alkotások, műszaki tartalmú dokumentációk, installációk, kutatási projektek, TDK munkák, hallgatói munkák, fotók, grafikák, tanulmányok, kiállítási anyagok, felmérések, szakmaspecifikus irodalmi alkotások, referenciák stb.) A bemutatott alkotások önálló vagy legalábbis jól beazonosítható csoportmunkák legyenek. Az egyes bemutatott munkákhoz rövid leírás szükséges.

FORMÁTUMA

 • A szakmai anyagot nyomtatott és digitális formátumban kérjük beadni (postai vagy személyes úton). A szakmai tevékenységet bemutató anyag terjedelme maximum 20 darab, A/3 fekvő formátumú oldal lehet.

Nyomtatott formátum:

 • méret: A/3 fekvő formátum összefűzve

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTJAI

A szakmai tevékenységet bemutató anyag elbírálása az interjúval együtt történik.

A szakmai tevékenységet bemutató anyag értékelési szempontjai:

 • a bemutatott munkák szakmai minősége
 • a motivációs levél, valamint a szakmai anyag formai és a leírások tartalmi színvonala

Az interjú értékelésének szempontjai:

 • a pályázó szakmai felkészültsége
 • a pályázó elhivatottsága
 • a pályázó ismereteinek sokrétűsége
 • a pályázó kreativitása

FELVÉTELI VIZSGA

 • Szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott munkák értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (max. 30 pont)
 • Rajz vizsga: térkompozíciós feladat (max. 30 pont)

2. TÁJÉPÍTÉSZET ÉS KERTMŰVÉSZET MA szak

A jelentkezés és a felvétel feltétele PORTFÓLIÓ készítése.

A PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉS CÉLJA

A portfolió a jelentkező munkásságát (szakirányú tanulmányait, illetve vonatkozó egyéb munkáit) bemutató válogatás, melynek célja a pályázó felkészültségének bizonyítása. A portfolió a pályázó korábban készült munkáiból összeállított bemutatkozó anyag, amely széleskörűen feltárja a jelentkező szakmai előmenetelét és bizonyítja, hogy tudását képes integrálni Tájépítész és kertművész MA tanulmányaiba.

 TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

 • Külső borító, címlap
 • Belső címlap a személyi adatokkal
 • Fényképes szakmai önéletrajz (max. 1 oldal)
 • Motivációs levél: miért pályázik a Tájépítész és kertművész MA képzésre, milyen elvárásai vannak szakmai előrehaladásával kapcsolatban? Milyen készségei és kompetenciái alapján tartja magát alkalmasnak?  (max. 1 oldal)
 • Végzettségéhez köthető alkotások (tanulmányai során illetve azokon kívül készült)
 • Egyéb alkotások

Összesen maximum 15 oldal!

A portfolió tartalmazhat minden olyan megvalósult, vagy terv formátumú önálló alkotást illetve jól beazonosítható csoportmunkát (tervezési munkák, tervpályázati pályaművek, művészi alkotások, műszaki tartalmú dokumentációk, installációk, kutatási projektek, TDK munkák, hallgatói munkák, fotók, ábrázolási munkák, grafikák stb.), amely a tájépítészeti, vagy ahhoz kapcsolódó diszciplínák szélesen értelmezett szakmai körébe illeszkedik. Az egyes bemutatott munkákhoz rövid leírás szükséges.

FORMÁTUMA

A portfoliót nyomtatott és digitális formátumban kérjük beadni (postai vagy személyes úton).

Nyomtatott formátum:

 • méret: A/3 fekvő formátum összefűzve

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTJAI

A portfolió elbírálása az interjúval együtt történik.

A portfólió értékelésének szempontjai:

 • a bemutatott munkák szakmai minősége
 • a motivációs levél, valamint a portfolió formai és a leírások tartalmi színvonala

Az interjú értékelésének szempontjai:

 • a pályázó szakmai felkészültsége
 • a pályázó elhivatottsága
 • a pályázó ismereteinek sokrétűsége
 • a pályázó kreativitása

FELVÉTELI vizsga:

 • Gyakorlati vizsga (max. 50 pont)
  • szabadkézi rajz készítése beállított kompozíció alapján
  • térkompozíciós munka készítése adott elemek felhasználásával.
 • Szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott portfólió értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (max. 20 pont)

3. TELEPÜLÉSMÉRNÖK MSc szak

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET BEMUTATÓ ANYAG TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A szakmai tevékenységet bemutató anyag a jelentkező munkásságát (szakirányú tanulmányait, illetve vonatkozó egyéb munkáit) bemutató válogatás, melynek célja a pályázó felkészültségének bizonyítása. A pályázó korábban készült munkáiból összeállított bemutatkozó anyag feladata, hogy széleskörűen feltárja a jelentkező szakmai előmenetelét és bizonyítsa, hogy tudását képes integrálni településmérnöki tanulmányaiba.

TARTALMA, FELÉPÍTÉSE

 • Külső borító, címlap
 • Belső címlap a személyi adatokkal
 • Fényképes szakmai önéletrajz (max. 1 oldal)
 • Motivációs levél: miért pályázik a Településmérnök képzésre, milyen elvárásai vannak szakmai előrehaladásával kapcsolatban? Milyen készségei és kompetenciái alapján tartja magát alkalmasnak?  (max. 1 oldal)
 • Végzettségéhez köthető alkotások (tanulmányai során illetve azokon kívül készült tervezési munkák, tervpályázati pályaművek, művészi alkotások, műszaki tartalmú dokumentációk, installációk, kutatási projektek, TDK munkák, hallgatói munkák, fotók, grafikák, tanulmányok, kiállítási anyagok, felmérések, szakmaspecifikus irodalmi alkotások, referenciák stb.).
 • A bemutatott alkotások önálló vagy legalábbis jól beazonosítható csoportmunkák legyenek. Az egyes bemutatott munkákhoz rövid leírás szükséges.

FORMÁTUMA

 • A szakmai anyagot nyomtatott és digitális formátumban kérjük beadni (postai vagy személyes úton). A szakmai tevékenységet bemutató anyag terjedelme maximum 20 darab, A/3 fekvő formátumú oldal lehet.

Nyomtatott formátum:

 • méret: A/3 fekvő formátum összefűzve

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTJAI

A szakmai tevékenységet bemutató anyag elbírálása az interjúval együtt történik.

A szakmai tevékenységet bemutató anyag értékelési szempontjai:

 • a bemutatott munkák szakmai minősége
 • a motivációs levél, valamint a szakmai anyag formai és a leírások tartalmi színvonala

Az interjú értékelésének szempontjai:

 • a pályázó szakmai felkészültsége
 • a pályázó elhivatottsága
 • a pályázó ismereteinek sokrétűsége
 • a pályázó kreativitása

FELVÉTELI vizsga:

 • Szakmai és motivációs beszélgetés: a beadott munkák értékelése és a szakmai orientáltság felmérése (max. 30 pont)
 • Rajz vizsga: térkompozíciós feladat  (max. 30 pont)