Beiratkozás

Kedves Hallgatók!

A bejelentkezés és a tantárgy felvétel a Neptun rendszerben történik az adott tanév időbeosztásában megjelölt regisztrációs héten.

A hallgatónak minden félévben be kell jelentkeznie (TVSZ 20.§ (5) pont), státuszát aktívra, vagy passzívra kell állítania.
Bejelentkezés, tantárgyfelvétel lépései:

  1. A hallgató saját kódjával belép a rendszerbe
  2. Tanulmányok alatt /Ablakban tanulmányi félév (pl.2018/19/2) sor/ Beiratkozás , Bejelentkezik: aktívra, vagy passzívra állítja félévét , majd ezen a felületen nyilatkozom gomb megnyomása ( itt módosíthat személyes adatokat, hibás személyi adatokból adódó mindennemű hátrány a hallgatót terheli), majd a végén a beiratkozom gomb megnyomása után iratkozik be a hallgató.
  3. Amennyiben féléve aktív, felveszi tantárgyait, kurzusait.
    Passzív félév esetén nincs lehetőség tantárgy felvételére, vizsgakurzusra sem!

Felhívjuk szíves figyelmét a TVSZ. 23.§-ára, amely kimondja, hogy regisztrációs időszakon túl (két héten belül) csak rendkívül indokolt esetben a hallgató kérésére lehet tantárgytörlést engedélyezni, szolgáltatási díj fizetése mellett.