Az ökológiai modellezés módszertana / Methodology of Ecological Modeling

Általános modellezés módszertani áttekintést követően (determinisztikus és sztochasztikus modellek, stratégiai és taktikai irányok, folytonos és diszkrét szemlélet, szimulációs vagy leíró megközelítés, paraméterbecslés, illesztés, modell-analitika, validálás, tesztelés), az ökoszisztéma modellezés eljárásainak bemutatására kerül sor, majd az ökológiai modellezés tudománytörténetének sorrendjében tárgyaljuk a legjelentősebb modelleket és modellezési megközelítéseket. A kurzus során a résztvevő hallgatók saját modelleket fejlesztenek és közösen megvitatjuk azok sikeres és kevésbé sikeres megoldásait, előnyeit és hibáit.
After a general reviewing the methodology of modeling (deterministic and stochastic models, strategic and tactic aspects, continuous anddiscrete viewpoints, simulational or descriptive approaches, parameter estimation, fitting, model analytics, validating, testing), we demonstrate the procedures of the modelling of ecosystems. And then we discuss the most important models and modelling approaches in chronological order. During the course students develop their own models and then the class discusses the strong and weak points of those.