Biometria / Biometrics

A félév folyamán blokkosított számítógéptermi gyakorlatok keretében kerül előadásra a matematikai statisztika egyes fejezeteinek a BSc/MSc szinten oktatott statisztika és biometria témájú fejezetei gyakorlatias formában, sok példával, a doktorandusz hallgatók munkájához és igényeihez igazodva, a magasabb szintű fejezetek előkészítéseként. A gyakorlatokon az SPSS 20 statisztikai szoftver használatát az alapoktól kezdve sajátítjuk el.
Tematika: Adattípusok, mintavétel. Pontbecslések, leíró statisztikák. A hipotézisvizsgálat alapjai. Első és másodfajú hibák, szignifikancia szint. Eloszlásra vonatkozó nemparaméteres próbák (Kolmogorov-Smirnov-próba; Shapiro-Wilk- teszt, d’Agostono-teszt, ábrázolások. Konfidenciaintervallumok. Függetlenségvizsgálat. Egy- és kétmintás paraméteres próbák a szórásnégyzetre és a várható értékre. Bartlett-próba, Levene-teszt. ANOVA, interakció, post hoc tesztek. Korreláció- és regresszióanalízis. Regressziós diagnosztika
 
During the semester, as a preparation for higher level courses, some chapters of statistics and biometrics will be discussed at BSc/MSc level in computer lab in a practical way with many examples that passed specially to the demands of PhD students. We also learn how to use the statistical software SPSS 20.
Discussed chapters: Representative statistical random sample; data types, data management. Estimations of the expected value and variance; descriptive statistics. Statistical hypothesis testing; null hypothesis, alternative hypothesis. Type I and Type II errors, significance level. Nonparametric test: normality tests (Chi-square test; Kolmogorov-Smirnov’s test; Shapiro-
Wilk’s test, d’Agostino’s test), PPlot, data transformation for normality. Confidence intervals for the expected values and variance of a normally distributed population. Nonparametric test: Chi-square test of independence. One-and two-sample parametric tests of variance: Chisquare test, Fisher’s test; one-and two-sample parametric tests of expected value: Student’s t test, Welch’s test; paired t test. Bartlett's test; Levene’s test. One way analysis of variance; two way analysis of variance; interaction, post hoc tests; write-up. Correlation; Linear regression model, univariate, multivariate model. Regression diagnostics, write-up.