BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM pályázat 2018

Megjelent a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM pályázat. A Program pályázata 2018. április 13-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre többek között awww.budapest.hu oldalon, valamint internetes állásportálon.)

 

Tisztelt Rektor Asszony! Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Dékán Úr!
Örömmel tájékoztatom, hogy Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot (a továbbiakban: Program), amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.
A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt – 2018 szeptemberétől, illetve 2019 februárjától 10 hónapon keresztül – szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.
A Programban legfeljebb 10 fő nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, utolsó tanulmányi évét megkezdő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki többek között:
·         valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;
  • a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
  • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
  • a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.
A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.
A Program pályázata 2018. április 13-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre többek között a www.budapest.hu oldalon, valamint internetes állásportálon.