Diplomadíj pályázat - Somogy megye

A Somogy Megyei Építész Kamara " Lamping József Diplomadíj 2018" címen pályázatot hirdet 2018. évben diplomázott, végzett Somogy megyében lakó vagy Somogy megyei helyszínre diplomamunkát készített építészek, építészmérnökök és építész-, kert- és tájtervező művészek számára. 

A pályázat nyílt, a tervlapokon a pályázó nevét, az intézmény és tanszék és a konzulens nevét, a tervezett épület, építmény, alkotás és a helyszín címét, adatait fel kell tüntetni.

A pályázat beadásának helye, módja: 
Papír alapon:
Somogy Megyei Építész Kamara
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/a.
Elektronikus úton:
titkarsag@smek.hu

A pályázatok leadásának határideje: 
2019. április 30.
A pályázatok benyújthatóak személyesen, beküldhetőek postai vagy elektronikus úton is.

Bíráló bizottság tagjai: 
Boa Árpád vezetőtervező a SMÉK alelnöke
Ripszám János Ybl díjas építész a SMÉK elnökségének tagja
ifj. Lőrincz Ferenc vezetőtervező a SMÉK elnökségének tagja

A Diplomadíj pályázatokat szakmagyakorló építészekből álló Bírálóbizottság értékeli. Megfelelő számú és színvonalú pályázat beérkezése esetén a zsűri maximum 2 db díjat ítél oda.
A diplomadíjat a SMÉK 201. május 22.-ei taggyűlése keretében adjuk át, ahol a díjazott/díjazottak vetített képes előadás keretében bemutatják a diplomadíjas terveiket.

Diplomadíj: 
Dabóczi József építész- ötvösművész által készített plakett díszdobozban
1 év kamarai tagdíj, amennyiben a díjazott a Somogy Építész Kamara tagja kíván lenni úgy az első éves tagdíja a diplomadíj.

A Diplomadíjjal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket a titkarsag@smek.hu email címekre kérjük elküldeni.

Kaposvár, 2019.03.14.

Ripszám János
a diplomadíj bizottság elnöke s.k.

Bánkuti Melitta
a SMÉK elnöke