East China University - Erasmus workshop beszámoló

Az East China University School of Design meghívására a kar és az Erasmus plus program jóvoltából dr. Almási Balázs egy egyhetes tájépítész workshopon vett részt (2016/09/19-23), mint vezető oktató. A workshop témája az egyetemi campus egyik alulhasznosított parkoló területének megújítása volt. A 40 másod éves BSc-s hallgató rendkívül színvonalas munkával képviselte az egyetemet. A kar vezetése rendkívül elégedett volt a workshop eredményével, és a két egyetem közt kialakuló egyre szorosabb kapcsolattal is. A dékán szavaival összecseng, hogy idén ősszel több kínai hallgatót is köszönthetünk az egyetemről karunk nemzetközi képzésében. Az ECNU október második felében egy 3 fős küldöttséggel is ellátogatott egyetemünkre.

At the invitation of the East China University School of Design, our faculty member Dr. Balázs Almási took part in a one-week landscape design workshop (2016. 19-23. 09.) as a senior instructor. The theme of the workshop was the renewal of the under-utilized parking area of ​​the university campus. The second year-old BSc students represented the university with very high quality work. The leadership of the faculty was extremely pleased with the result of the workshop and the good relationship between the two universities. In the second half of October ECNU visited our university with a delegation of 3 members.