Erasmus+ SN kiegészítő pályázat 2019

Tisztelt Hallgató!
Az Erasmus+ program keretében a Szent István Egyetem és a Tempus Közalapítvány a 2019/20-as tanévben is többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára . A feltételek és a pályázati felhívás és a beadandó űrlapok a mellékletben találhatók.
A  kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő mellékleteként a csatolt igénybejelentő Excel fájlokat kell kitölteni, majd a szükséges igazoló aláírás és pecsét beszerzése után 1 példányban eredetiben aláírva benyújtani a kari koordinátornak: Hangay-Tímár Boglárka, Villányi út 43. K ép.fsz. 1.
Figyelem, a kitöltött Excel fájlokat (de NEM az eredeti szkennelt változatát, hanem az excel táblázatot) e-mailen is be kell nyújtani az alábbi címre: H.T.Boglarka@tajk.szie.hu és katai.henrietta@fh.szie.hu
A kitöltött Excel fájlokat az alábbi módon elnevezve kell beküldeni: Vezeteknev_Keresztnev_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_1920. Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1920
Az igénybejelentő lapot a hallgatónak 2019. május 20-ig kell benyújtania az intézmény részére.
A pályázó (hallgató) által benyújtandó dokumentumok:
-  Papír alapon benyújtandó a küldő intézmény koordinátorának:
-          1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap
-          a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni, miszerint „az eredetivel megegyező másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el kell látni.)
-  Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a küldő intézmény koordinátorának
-          A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
-          A pályázati űrlap elektronikus verziója (szkennelt verzió)
-          A kötelező melléklet szkennelt verziója
 
A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt tételenkénti támogatást kell feltüntetni.
            
                    A tartalmi bírálatra a Tempus Közalapítvány két független szakértő orvost kér fel.
A kórtörténeti összefoglaló alapján az orvosszakértők az igényelt támogatás jogosultságát a mobilitás szempontjából vizsgálva négy csoportba sorolják: indokolatlan, enyhe, közepesen súlyos és súlyos. A besorolás alapján kerül meghatározásra, hogy a pályázó havi bontásban minimum és maximum mekkora összegű támogatást kaphat.
 
A sávok a következőképpen alakulnak:
 
Enyhe betegség /fogyatékosság
Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság
Súlyos betegség/fogyatékosság
 
 
Hallgatók
maximum 150 €/hó
maximum 320 €/hó
maximum 500 €/hó
 
         Az orvosszakértők javaslata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a pályázatok támogatásáról és a támogatás mértékéről.
 
     A támogatás felhasználása és elszámolás: a kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással.
 
 
            A Tempus Közalapítvány legkésőbb 2019. július 20-ig tájékoztatja az intézményt a támogatási döntésről. Eddig az időpontig semmilyen tájékoztatás nem adható az eredményről az érintett pályázóknak.
 
1          Az intézmény megköti az egyéni támogatási szerződést a hallgatóval/munkatárssal az alapösztöndíjról és a megítélt kiegészítő támogatásról a Tempus Közalapítvány által biztosított szerződésminta használatával.
 
1           Az őszi pályázati határidő a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatására vonatkozóan 2019. október 25. 
2019. november 1-ig kérjük továbbítani a TKA felé a pályázatokat a 6. pontban megjelölt módon.
 
Mellékletként a következő dokumentumokat csatolom:
o       Pályázati űrlap (Excel, xlsx formátum)
 
Várom a kiegészítő pályázatokat május 20-ig!
Üdvözlettel:
Boglárka
 
 
--
Mrs Boglárka Hangay-Tímár
Coordinator of International relations / Nemzetközi  koordinátor
Faculty of Landscape Architecture and Urbanism / Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Szent István University /Szent István Egyetem
Office hours: Monday and Tuesday 9:00 - 12:00 and 13:00 - 15:00
              Thursday 9:00 - 12:00 
E-mail: H.T.Boglarka@tajk.szie.hu
Web: https://tajk.szie.hu/english-page/mla
Phone:+36 (1) 305-7592
Address: H-1118 Budapest, Villányi út 29-43. Building K, Room 1.