Felhívás Kari TDK-n történő részvételre!

FELHÍVÁS

 

a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tudományos Diákköri Konferenciáján történő részvételre

 

A Konferencia      időpontja:   2019. november 29. (péntek)
  szervezője Tájépítészeti és Településtervezési Kar TDK Bizottsága
  helyszíne: Szent István Egyetem, Budai Campus
     
Részvételre jogosultak:  A Tájépítészeti és Településtervezési Kar valamennyi alap (BSc) és mester (MSc, MA) képzésében részvevő hallgatója.
Tervezett szekciók:  Tájtervezés és tájvédelem, Település- és szabadtértervezés
     
Jelentkezés módja:  online regisztráció időpontja 2019. október 14. 12:00 (CET)
  online regisztráció helye Varszegi.Rita@tajk.szie.hu
  a dolgozat beadásának határideje 2019. november 11. 9:00 (CET)
  a pályázat befogadásának feltétele: konzulensi jóváhagyás

 

Csak elektronikus regisztrációra van lehetőség!

(Regisztrációs lap igényelhető a Varszegi.Rita@tajk.szie.hu e-mail címen.)

 

Dolgozat formai követelményei

Minden pályamunkára vonatkozik, hogy a dolgozat felépítése feleljen meg a tudományos dolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelménynek, és egyértelműen elkülöníthető legyen a pályázó által elért önálló eredmény. A dolgozat tartalmi értékét növelik a számozott, címmel ellátott táblázatok és ábrák, amelyekre a szövegben hivatkozni kell.

 

A dolgozatot PDF file formátumban kérjük beadni fileküldő alkalmazásával (wetransfer, toldacuccot, mammutmail stb.).

 

TDK dolgozatok formai követelményei a következők:

 • A dolgozat terjedelme (címlappal és mellékletekkel együtt) 35–50 A4-es oldal.
 • Az oldal margója felső és alsó 2,5 cm, bal és jobb oldalon 2 cm.
 • A szöveges rész Times New Roman betűtípussal, 12-es betű mérettel és 1,5 sortávolsággal készüljön.
 • A dolgozatok maximális terjedelme 50 oldal lehet.

A Konferencia részvételtől való kizárást jelenti (formai hiba), ha a pályázó nem tartja be a követelményeket!

 

A dolgozatot két bíráló értékeli a következő szempontok szerint:

 • az irodalom ismerete és feldolgozása;
 • az alkalmazott vizsgálati módszerek;
 • szerkezeti felépítés;
 • az eredmények megbízhatósága, feldolgozása, bemutatása;
 • nyelvezet, stílus.

Ha a dolgozat bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (az adható pontszámok 20%-a, vagy annál nagyobb pontkülönbség esetén), a Kar TDK Bizottsága harmadik bírálót kérhet fel a munka tudományos értékének eldöntésére.

A Konferencián a dolgozat bemutatására 15 perc áll rendelkezésre.

Az előadás értékelését a Bíráló Bizottság az alábbi szempontok alapján végzi:

 • az előadás módja, nyelvezete;
 • az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;
 • az előadás tartalma és szakmai színvonala;
 • az előadás szemléltetése;
 • az előadó vitakészsége.

 

A kari TDK helyezettjei az MSc, MA felvételinél többletpontokat kapnak.

 

Budapest, 2019. szeptember 5.

 

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar TDK Bizottsága nevében:

 

Dr. Sallay Ágnes

a kari TDK Bizottság elnöke