Felhívás a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2020/21 tanévi pályázatára

A NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2020/2021. TANÉVI PÁLYÁZATÁRA

A pályázat benyújtási határideje:              2020. június 25. csütörtök éjfél
A pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.
A kari rangsor közzététele:                        2020. július 1. szerda
Fellebbezés benyújtásának határideje:     2020. július 8. szerda éjfél
 
A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó
hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz egy tanév (10 hónap) időtartamára.
 
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza
1.         A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas  illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek; a pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a tanév második felében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek
2.        Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 Ft havonta.
3.        A 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésében meghatározott képzésben részt vevő hallgató részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.
4.         Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény az intézmény jogorvoslati eljárásának keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.
5.         A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat lenyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
                                                                                   
A pályázatot a hallgatók a saját karuk Dékáni Titkárságára nyújthatják be egy példányban elektronikusan a dekani.hivatal@tajk.szie.hu címre és ezzel egyidejűleg postai úton is. (Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.)
 
A pályázati anyag mellékletét képezik az eredeti dokumentumok/igazolások, minden dokumentumra a hallgatónak rá kell vezetnie és alá kell írnia, hogy az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására szolgál.
 
Korábbi nyertes pályázók az előző évben pontot ért tevékenységekre nem kaphatnak pontot.
 
Bővebben a mellékelt pályázati felhívásban.