Bírálólapok és pontozási útmutatók

Szakdolgozat (BSc képzés)

A BSc szakdolgozatot bírálóknak bírálatukat 2 különböző formátumban kell elkészíteni:

  1. az egyiket a mellékelt bírálati lap szerint (ezt a záróvizsga bizottság tagjai kapják) = BSc_ szakdolg_bírálólap_1
  2. a másikat hasonlóképpen, azzal a különbséggel, hogy ne legyen rajta a pontozásos értékelés és a javasolt érdemjegy (ezt a hallgató megkaphatja előre, hogy készüljön a feltett kérdésekből) = BSc_ szakdolg_bírálólap_2

 

Diplomaterv (MSc képzés)

Az értékelésnek tartalmaznia kell a Bíráló véleményét a témáról, a diplomaterv szembetűnő erényeit, a főbb hiányosságokat és hibákat. Minden szöveges értékelésben célszerű megfogalmazni a dolgozattal kapcsolatban 1–3 kérdést, amelyre a hallgató a Záróvizsga Bizottság előtt válaszol. A bírálatokat és a bírálók által feltett kérdéseket a hallgatók a védés előtt megkapják, s így fel tudnak készülni a válaszadásra.