Helyi jelleg és globalizáció a tájépítészetben / „LOCAL” and „GLOBAL” in Landscape Design

A tárgy fő célkitűzése, hogy a hallgatók a tájat mint komplex ökológiai, kulturális és gazdasági egységet értelmezve mérlegeljék a szükséges tájépítészeti beavatkozások jellegét: mikor milyen mértékben kell a hagyományos, helyi jelleghez ragaszkodni, és melyek azok a helyzetek (illetve léteznek-e egyáltalán olyan helyzetek), amikor a helyi jelleg hangsúlyozása erőltetetté válhat, s károsan befolyásolja a tájképet.

A hallgatók feladata, hogy az elsajátított elemzési módszereken keresztül felismerjék a kultúrtörténeti értékeket, megértsék a tájban található jelek üzeneteit, amelyek nagyban befolyásolják viszonyunkat a tájhoz. Az előadásokat gyakorlati foglalkozások egészítik ki, amelyek célja, hogy a hallgatók különböző karakterű helyszíneken, egyéni és csapatmunkában tájelemzéseket végezzenek, fejlesztési irányelveket dolgozzanak ki.
Főbb tárgyalt témakörök: Néprajzi tájegységek, kultúrtáj, történeti táj. A tájalakulás társadalmi háttere. Kortárs tájépítészeti megoldások hagyományos táji környezetben. Változás és folytonosság a tájhasználatban.
The course objective is for students to become acquainted with landscape as a complex, constantly changing ecological, cultural and economical system, with special attention to the modified or strongly influenced, artificial environmental systems that are cultural landscapes. The course will consider and question current perceptions on cultural values and meanings of landscape, and our relationship to them. Students are invited to explore the potentials for new spatial interventions within a selected location, which may act as sustainable models within the urban/rural/historical landscape fringe. 
Main topics: Ethnographical, cultural and historical landscapes. Relations between landscapeman-society. Contemporary landscape design in traditional environment. Change and continuity in landscape use processes, etc. 
The lectures will be accompanied by a practical part, which are going to involve individual and team work (analysis and strategy formulation) in different projects.