Kari jegyzetpályázat

A SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kara jegyzetírási és jegyzetkiadási pályázatot hirdet a kar főállású oktatói számára.
A pályázat célja:

  • a projektorientált felsőfokú tájépítész- és településmérnök képzés támogatása.

A támogatás tárgya:

  • a tájépítész BSc, a tájépítész és település MSc és MA, valamint az angol nyelvű MLA képzés szakmai törzsanyagaihoz illetve szakirányos tantárgyaihoz kapcsolódó jegyzetek kiadása.

A támogatás formája:

  • szerzői jogdíj, illetve a jegyzet nyomdai szerkesztése, nyomtatása.

Végső forma:

  • papír alapú jegyzet, a 4D KÖNYVEK sorozat arculata szerinti, fekete-fehér formátumban, ábrákkal, képekkel stb. együtt minimum 150 – maximum 250 oldal (B5) terjedelemben (szükség esetén CD melléklettel).

A rendelkezésre álló anyagi fedezet összesen 3 jegyzet megjelenését teszi lehetővé, egyenként legalább 200 példányban. Pályázhatnak a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar főállású oktatói, egyénileg vagy csoportosan (többszerzős jegyzet). A pályázatnak tartalmaznia kell a tervezett jegyzet címét, 5 oldalas szinopszisát, illetve a szerző(k) nevét. A pályázatot nyomtatott formában, a Dékánnak címezve kell benyújtani a SZIE TTK Dékáni Titkárságára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 9., 12.00 óra

A beadott pályázatokat bíráló bizottság véleményezi, és a beadástól számított 20 napon belül értesíti a nyertes pályázókat. A nyerteseknek a szerkesztésre alkalmas kéziratot 2020. február 28-ig kell leadniuk.

2019. július 11.
Dékán
SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar