Kari TDK 2020

A
Szent István Egyetem 
Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tudományos Diákköri Bizottsága 
szeretettel meghívja Önt 
T U D O M Á N Y O S D I Á K K Ö R I
K O N F E R E N C I Á J Á R A 
A konferencia időpontja: 2020. november 25.

Az online konferencia felülete

PROGRAM és Meghívó

Date: 
2020. november 25. 09:11