Kari TDK 2020 - Felhívás

FELHÍVÁS

 
a Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tudományos Diákköri Konferenciáján történő részvételre
 
A Konferencia             időpontja:          2020. november 27. (péntek)
szervezője:       Tájépítészeti és Településtervezési Kar TDK Bizottsága
helyszíne:         Szent István Egyetem, Budai Campus
 
Részvételre jogosultak:  A Tájépítészeti és Településtervezési Kar valamennyi alap (BSc) és mester (MSc, MA) képzésében részvevő hallgatója.
Tervezett szekciók:        Tájtervezés és tájvédelem, Település- és szabadtértervezés
 
Jelentkezés módja:  online regisztráció időpontja:                   2020. október 19. 12:00 (CET)
                                 online regisztráció helye:                         Varszegi.Rita@szie.hu
                                 a dolgozat beadásának határideje:           2020. november 06. 9:00 (CET)
                                 a pályázat befogadásának feltétele:         konzulensi jóváhagyás, mely a jelentkezési lap részét képezi
 
Csak elektronikus regisztrációra van lehetőség!
(Regisztrációs lap a Felhívás 2. oldalán található, de igényelhető is a Varszegi.Rita@szie.hu e-mail címen.)
 
Dolgozat formai követelményei
Minden pályamunkára vonatkozik, hogy a dolgozat felépítése feleljen meg a tudományos dolgozatokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelménynek, és egyértelműen elkülöníthető legyen a pályázó által elért önálló eredmény. A dolgozat tartalmi értékét növelik a számozott, címmel ellátott táblázatok és ábrák, amelyekre a szövegben hivatkozni kell.
 
A dolgozatot PDF file formátumban kérjük beadni fileküldő alkalmazásával (wetransfer, toldacuccot, mammutmail stb.).
 
TDK dolgozatok formai követelményei a következők:
 • A dolgozat terjedelme (címlappal és mellékletekkel együtt) 35–50 A4-es oldal.
 • Az oldal margója felső és alsó 2,5 cm, bal és jobb oldalon 2 cm.
 • A szöveges rész Times New Roman betűtípussal, 12-es betű mérettel és 1,5 sortávolsággal készüljön.
 • A dolgozatok maximális terjedelme 50 oldal lehet.
A Konferencia részvételtől való kizárást jelenti (formai hiba), ha a pályázó nem tartja be a követelményeket!
 
A dolgozatot két bíráló értékeli a következő szempontok szerint:
 • az irodalom ismerete és feldolgozása;
 • az alkalmazott vizsgálati módszerek;
 • szerkezeti felépítés;
 • az eredmények megbízhatósága, feldolgozása, bemutatása;
 • nyelvezet, stílus.
Ha a dolgozat bírálatánál jelentős véleménykülönbség adódik (az adható pontszámok 20%-a, vagy annál nagyobb pontkülönbség esetén), a Kar TDK Bizottsága harmadik bírálót kérhet fel a munka tudományos értékének eldöntésére.
 
A Konferencián a dolgozat bemutatására 15 perc áll rendelkezésre.
 
Az előadás értékelését a Bíráló Bizottság az alábbi szempontok alapján végzi:
 • az előadás módja, nyelvezete;
 • az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása;
 • az előadás tartalma és szakmai színvonala;
 • az előadás szemléltetése;
 • az előadó vitakészsége.
 
A kari TDK helyezettjei az MSc, MA felvételinél többletpontokat kapnak.
 
Budapest, 2020. szeptember 22.
 
A Tájépítészeti és Településtervezési Kar TDK Bizottsága nevében:
 
Dr. Sallay Ágnes
a kari TDK Bizottság elnöke
Fájl: