Kertépítészeti műemlékvédelem

A kurzus során a hallgatók elsajátítják a kertépítészeti műemlékvédelemmel és örökségvédelemmel kapcsolatos felmérési, elemzési és tervezési alapelveket, s ezeket az elveket a megoldandó konkrét feladatok kapcsán alkalmazzák is.  
Olvassák a történeti értékű kerteket és tájakat, magyarázzák és interptretálják a régmúlt korok tájban fellelhető emlékeit, meghatározzák egy adott helyszín jellemző kerttörténeti stílusjegyeit.
A gyakorlati foglalkozások során a hallgatók különböző helyszíneken – Magyarországon és külföldön – valós kertrevitalizációs projektekben vesznek részt.