Klíma és alkalmazkodás/ Adaptation to climate change

Az éghajlat változásai a földtörténeti korok során. A légkör összetétele és az éghajlat kapcsolata. Természetes és antropogén éghajlatszabályozó hatások. A jelenkor antropogén folyamatainak hatása az éghajlatra. A változó éghajlathoz történő alkalmazkodás lehetőségei a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság és az egészségügy területén. Az ökológiai lábnyom fogalma és értelmezése.  Ismertetésre kerülnek az éghajlat mérésekkel dokumentált változásai a különböző földtörténeti korok során. Bemutatjuk, milyen fizikai, kémiai és biológiai kapcsolatok léteznek az antropogén tevékenység és az éghajlat változásai között. Vizsgáljuk az alkalmazkodás lehetőségeit a legfontosabb gazdasági tevékenységek területein. Definiáljuk az ökológiai lábnyom fogalmát, számítási módszereit, csökkentésének potenciális lehetőségeit
Climate changes during the Earth’ history. Chemical composition and climate. Natural and anthropogenic climate control. Adaptation opportunities in the field of water management, agriculture and human health. The issue of the ecological footprint. History of Earth’s climate is to be presented in details. The connection between the chemical composition and climate is to be discussed. Issues on natural and anthropogenic climate control as well as the adaptation strategies on several economical areas and human health are to be presented.