Kockázatelemzés / Risk analysis

A félév folyamán heti kétórás (vagy kétheti négyórás) számítógéptermi gyakorlat keretében kerül előadásra a kockázatelemzés egyes fejezeteinek komplex alkalmazása gyakorlatias formában, sok példával. A gyakorlatokon az @Risk Palisade szoftverrel dolgozunk. Tematika: A kockázat megjelenése az agrártudományban, a kockázat mérése, bizonytalanság és kockázat. Döntési fák készítése, elemzése. Szubjektív valószínűség. Hasznossági függvények illesztése, tulajdonságai, a kockázatkerülés mértéke. Bizonyossági ellenérték a kockázatkerülés mértékének figyelembe vételével. E, V hatásosság, első- és másodfokú sztochasztikus dominancia, általánosított sztochasztikus dominancia. Sztochasztikus rendszereken értelmezett döntéselmélet.
During the semester some chapters of risk analysis will be discussed with complex applications in computer lab in a practical way with many examples from agriculture. We use the software Palisade @Risk.
Discussed chapters: Risk in agriculture; measuring risk, uncertainty and risk. Decision trees and their analysis. Subjective probability. Utility functions and their properties; risk aversion. Certainty equivalent and its dependence on risk aversion. E, V efficiency; stochastic efficiency methods. Decision making under uncertainty.