Környezetállapot értékelés / Assessement of Environmental Conditions

A légkör kialakulása és összetétele. Meteorológiai és éghajlati megfigyelések. A változó éghajlat, a természetes és az antropogén tényezők szerepe. Globális és regionális éghajlatváltozás, magyarországi jellemzők. Alkalmazkodás a változó éghajlathoz a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén. Légszennyező folyamatok típusai, jellemzői. A levegőkörnyezet állapotának hatása az egészségre és az ökológiai folyamatokra. A lokális, regionális és globális levegőszennyezés modellezése, a várható levegőminőség és az ökoszisztémákat érő terhelés előrejelzése.
Formation and composition of the atmosphere. Meteorological and climatological observations. Changing climate, roles of natural and anthropogenic conditions. Global and regional climate change, their Hungarian characteristics. Adaptation to climate change in the field of agriculture and water management. Air pollution processes. Impact of atmospheric environment on human health and ecological processes. Modeling of local, regional and global air pollution, prediction of expected air quality and ecological load.