Külföldi hallgatói utazások - fontos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden tanulmányokhoz kapcsolódó külföldi hallgatói kiutazáshoz kötelező beszerezni és leadni a kari nemzetközi koordinátornak, Hangay-Tímár Boglárkának, az oktatási dékánhelyettes, Boromisza Zsombor, előzetes engedélyét aTárgyelfogadási dokumentum kitöltésével és aláíratásával.

Továbbá  a Letter of Acceptance (Fogadólevél) és a Learning Agreement (Tanulmányi vagy gyakorlati szerződés) dokumentumokat a fogadófél által aláírt és lepecsételt formában kiutazás előtt legkésőbb 40 nappal. Amennyiben nem fogadtat el tantárgyat, szakmai gyakorlatot (tanszéken szakfelelősnél, vagy tantárgyfelelősnél), akkor kérünk egy saját maga által megfogalmazott nyilatkozatot erről.

Hangay-Tímár Boglárka

kari nemzetközi koordinátor