Ökotoxikus vegyületek kimutatása analitikai módszerekkel

Az emberi tevékenység során, a környezetünkbe olyan szerves, illetve szervetlen anyagokat juttatunk ki, melyek toxikus hatással bírnak az élő szervezetekre. Ezen anyagok kimutatása, mennyiségi-minőségi analízise döntő fontosságú a területek revitalizációja szempontjából. A tárgyat felvevő hallgatók megismerkednek a toxikus vegyületekkel, azok sorsával a környezetben, esetleges lebomlásukkal, és a növények ezen anyagok hatására adott reakcióival. A szervetlen és szerves anyagok kimutatási módszerei (atomabszorpciós spektrofotometria, spektrofotometria, fotometria, gázkromatográfia, tömegspektrometria, folyadék-kromatográfia).
Through human activities, organic and non-organic compounds are released which have toxic effect on living organisms. Detection, quantitative and qualitive analisys of these compounds are essencial regarding recovery of polluted areas. Within the confines of the subject students get knowledge of toxic elements, their outcome and degradation in the nature and plants’ reaction to the toxical infuelce. Students will learn about methods of detection and analisys of the compounds: atomic absorption spectrophotometry, spectrophotometry, photometry, gas chromatography, mass spectrometry, liquid chromatography.