Oktatói és személyzeti ERASMUS+ mobilitás pályázat 2019/20

Kedves Kollégák!
MEGVÁLTOZOTT AZ ERASMUS+/ /OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI mobilitásokra  való PÁLYÁZÁS MENETE:
1. feladat: DR. FEKETE ALBERT DÉKÁN INFORMÁLÁSA e-mailben, hogy hova  és milyen célú mobilitásra pályázna. HATÁRIDŐ: 2019. SZEPTEMBER 05.
2. feladat: PÁLYÁZAT BEADÁSA a kiírásnak  megfelelően: http://osztondijak.szie.hu/erasmus/oktatoi-es-kepzesi-mobilitas 

A  pályázat benyújtásának HATÁRIDEJE:  2019. SZEPTEMBER 16. (HéTFő) DU.  15.00H
A pályázat beadásának HELYSZÍNE: SZIE, Nemzetközi és Külkapcsolati  Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület I. em. 1009/1010-es  iroda Farkas Beáta Erasmus koordinátor
A mobilitások megvalósításának időszaka 2019. július 1. - 2020.  szeptember 30.
3. A határidő lejártát követően az illetékes kari Dékáni Hivatal az  irányítása alá tartozó szervezeti egység részéről beérkezett  pályázatokat szakmailag bírálja, rangsorolja és kiértesíti a KARI  KVÓTA ALAPJÁN a nyertes pályázókat.

 A 2019/2020-AS TANÉVRE vonatkozó Erasmus+ pályázható oktatási és  képzési mobilitások célja, hogy a felsőoktatási intézmények  munkatársai munkaterületükhöz szorosan kapcsolódó oktatási  tevékenységben, kutatási projektekben, valamint rövid képzésen vagy  kurzuson vehessenek részt külföldi szervezeteknél, intézményeknél,  annak érdekében, hogy saját maguk, valamint szervezeti egységük  számára is jól hasznosítható tapasztalatokat ismerjenek meg és  nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el. Az elnyert keretszámok az  egyetem szervezeti egységeinek létszámával arányosan került elosztásra  a karok és más szervezeti egységek között.

Üdvözlettel,

Mrs Boglárka Hangay-Tímár
Coordinator of International affairs /  Nemzetközi  koordinátor
Faculty of Landscape Architecture and Urbanism  / Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Szent István University  /Szent István Egyetem
Office hours: Monday and Tuesday 9:00 - 12:00 and  13:00 - 15:00             
                     Thursday 9:00 - 12:00
Phone: +36 (1) 305-7592
Address: H-1118 Budapest, Villányi út 29-43. Building K, Room