Piaci szereplők bevonása a tájépítészeti oktatásba - felmérés eredménye

A SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar célja a tájépítészet piaci szereplőinek, tervezőinek aktívabb bevonása az oktatásba. A részvételi hajlandóság feltérképezése érdekében a kar Kert- és Szabadtértervezési Tanszéke online kérdőíves felmérést végzett a tájépítészmérnök szakmán belül a települési szintű tervezésben részt vevő 60 aktív tervező körében. A válaszok kiértékelése átfogó képet nyújt a megkérdezettek részvételi hajlamáról az egyetemi oktatásban (illetve az oktatás támogatásában) többek között az alábbi témakörökben:
1. RÉSZVÉTEL A MAGYAR NYELVŰ OKTATÁSBAN
Részt tud-e venni az egyetemi oktatásban? Ha igen, milyen formában? (39 fő)
Egyéb válaszok, ötletek: óraadás, szoftver oktatás, tervezési művezetés hallgatói részvétellel, alkalmankénti óratartás speciális témákban, tantervi tematika véleményezése
 
2. RÉSZVÉTEL AZ ANGOL NYELVŰ OKTATÁSBAN
Részt tud-e venni az angol nyelvű egyetemi oktatásban? Ha igen, milyen formában? (11 fő)
 
3. ÖNÁLLÓ SAJÁT (SZABADON VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY INDÍTÁSA
Vállalná-e, és ha igen milyen témában önálló, szabadon választható tárgy indítását (12 alkalom/félév)?
Válasz: 12 darab szabadon választható tárgy indítására érkezett javaslat
1. Generáltervezői feladatok (koordináció, árképzés, szerződés stb.)
2. Funkcionális tervezés kontra dizájn
3. Klímavédelem és -adaptáció a tájépítészeti tervezésben
4. Akadálymentes környezetrendezés városias szövetben
5. Tájépítészeti tervezési és kivitelezési feladatok és más mérnöki szakágak (útépítés, mélyépítés, tereprendezés, vízépítés)
6. Állatkerttervezés
7. Rozsdaövezet, lineáris zöldsávok
8. Szabadtértervezés kerékpáros szemmel
9. Játszóterek és környezetük tervezése
10. Sketchup szoftverismeretek
11. V-Ray szoftverismeretek
12. Tájépítészet a gyakorlatban” (A tájépítészetet érintő munkafolyamatok ismertetése, szakágak összefüggéseinek fontossága, időbelisége, koordinálása.)
 
4. KUTATÁSI TÉMAJAVASLAT
Van-e kutatási témajavaslata, és ha igen milyen innovatív témában, amelyet hallgatói részvétellel, az egyetem bevonásával valósítana meg?
Válasz: 24 darab kutatási témajavaslat érkezett
1. Projekt menedzsment
2. Környezettudatos minősítési rendszerek
3. Fenntarthatóság kérdése a szabadtér tervezésben
4. Biodiverzitás, vízgazdálkodás
5. „Design for all”, infokommunikáció a tájépítészetben, egyetemes tervezés (preventív gondolkodásmód) és az akadálymentesség kapcsolata a közterületek tervezése során”
6. Oktatási intézmények és irodák kültéri helyszínei (kültéri irodák, előadók, tantermek, stb.), úgy is, mint a szabadtér használat tágabb értelmezése”
7. Növényfalak hang- és porszigetelő képességének vizsgálata
8. Lakósűrűség és zöldfelületi ellátottság térinformatikai vizsgálata (pl. Budapest esetén)
9. Fatelepítés városi környezetben”
10. Ökologikus évelőágy, vízáteresztő burkolatok vízáteresztő képessége, vízelvezetési kihívások és klímaváltozás, növényalkalmazás és klímaváltozás, rozsdaövezetek
11. Klímaváltozás és szabadtértervezés, esőkertek magyarországi alkalmazása
12. Lineáris zöldsávok tervezése
13. Részvételi tervezés
14. Korszerű építési technológiák
15. A fasorok szerepe a városban
16. Ideális ökováros
17. Zöld infrastruktúra az objektumtervezésben
18. Politika és térépítészet
19. Regionalizmus és a tájépítészet
20. 3D CAD a tájépítészeti tervezésben
21. A közterületi növényalkalmazás lehetőségei a fenntartás fényében
22. Tájépítészeti tervek integrálása a BIM (Building Information Modeling) rendszerekbe
23. Térelemzés
24. Projekt-életciklus elemzés (a kezdetektől az átadásig)
 
5. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ELLENSZOLGÁLTATÁSA
Milyen díjazást tart méltányosnak egy előadásért / diplomabírálatért? Mi az a tevékenység, amivel díjazás nélkül is tudná támogatni az oktatást?
 
Következő lépésben hasonló felmérést kívánunk végezni a szakma tájtervezés és regionális tervezés szakterületein működő tájépítészek körében, továbbá a kertépítészeti kivitelezés, fenntartás és zöldfelületgazdálkodásban dolgozó piaci szereplők körében is.
A felmérések eredményei megteremtik a lehetőséget a piaci szereplők szakmailag és költségvonzat tekintetében is optimálisabb bevonására az oktatásba.
Budapest, 2021. január 21.
 
 
Fekete Albert, dékán
SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar