Tájépítészeti növényalkalmazás/ Landscape Dendrology

Az előadásokon és gyakorlatokon a hallgatók elsajátítják a Dendrológia és dísznövényismeret 1, 2, 3 tantárgyak során megismert növények alkalmazásának szempontjait. Megtanulják a hazai természetes és kultúrflóra összefüggéseit és kapcsolódási lehetőségeit. Megismerkednek a különböző funkciójú szabad terek növény-kiválasztási sajátosságaival.