Tájértékvédelem és tájrehabilitáció / Landscape Assets and Landscape Rehabilitation

A tájak változása során keletkezett értékek és értékvesztések feltérképezése, értékelési módszertana. A tájváltozási folyamatokra építő értékvédelmi és rehabilitációs tervezés lehetőségei.  A kurzus során a hallgatók elsajátítják a táj időben változó tulajdonságainak értékelését, érzékelését. Megismerik a jelenlegi tájállapot megőrzésére és a jövőben elérhető jobb tájállapot meghatározására szolgáló eszközrendszer legfőbb elemeit. Megalapozzák az egyes tájak gondozásával összefüggő tervezési feladatokat.
Mapping the landscape assets emerging in the course of landscape transformation, as well as their loss of values, the methodology of its evaluation. The possibilities of the protection of landscape assets and of rehabilitation planning taking into view the landscape transformation processes. During the course the students will acquire the ability to assess and perceive the changing characteristics of the continuously transforming landscape. They get acquainted with the basic elements of the tool system applied for the preservation of the existing landscape and for the determination of improved landscape conditions. They become capable to carry out the planning tasks related to the tending of individual landscapes.