Tájtervezés / Landscape planning

 A választható tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a legújabb tájtervezési metodikákkal, módszertanokkal. Az integrált területi tervezés, a tájkarakter elemzés, az ökológiai alapú tervezés, a zöld infrastruktúra tervezés legújabb elveit a hallgatók konkrét gyakorlati feladaton keresztül sajátítják el. A tantárgy abszolválásával a hallgatók képesek lesznek értelmezni és alkalmazni a legújabb tájtervezési metodikai módszereket. A rendszer szemléletű komplex megközelítés segítségével hagyományos statikus tervezés helyett képesek lesznek alkalmazni az integrált, holisztikus, ökológiai alapú tervezési elveket. Képesek lesznek használni és alkalmazni a nemzetközi szakirodalom legújabb eredményeit.