TDK archív programtár

Kert- és Településépítészet Szekció „K” épület III. emelet Klub3.

Bíráló bizottság

            Elnök:      Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens, BCE-TTT
            Tagok:     Dr. Balogh Péter István egyetemi docens, BCE KSzT
                            Dr. Vukov Konstantin egyetemi docens, BCE KMT
            Titkár:      Tóth Tádé Dániel PhD hallgató

ELŐADÁSOK

09.00-09.30         Fekete Orsolya – Reith Anita A Városliget tájépítészeti felújítását megalapozó parkhasználati vizsgálat és elemzés 
                          Konzulens: Fekete Albert

9.30-10.00           Horváth Bettina A japonizmus megjelenése a századforduló magyar kertművészetében
                          Konzulens: Eplényi Anna

10.00-10.30         Kiss Eszter Siklós város fejlődésének és településszerkezetének vizsgálata
                          Konzulens: Körmendy Imre

10.30-11.00         Lampert Éva Zsidó temetők és emlékhelyek Budapesten és környékén
                          Konzulens: Gecséné Tar Imola

11.00-11.15         SZÜNET

11.15-11.45         Seres Anna Zsuzsanna
                          Golfpályák kezelése és fenntartása Magyarországon
                          Konzulens: Jámbor Imre

11.45-12.15         Sipos Eszter A debreceni belvárosi szabadtérépítészetének elemzése
                          Konzulens: Fekete Albert

12.15-12.45         Somogyi Gábor A népességfogyás következményei Kazincbarcikán
                          Konzulensek: Körmendy Imre és Prof. Dr. Brenner János

12.45-13.15         Vadász Andrea Közlekedési pályák menti támfalak és zajárnyékolók kialakítása és növénytelepítése
                          Konzulensek: Sárospataki Máté

                            Havassy Dániel Gyula város temetőinek tájtörténeti vizsgálata, értékfelmérése
                          Konzulens: Kabai Róbert

13.45                  EREDMÉNYHIRDETÉS

Tájtervezés és Tájvédelem Szekció „K” épület III. emelet Klub1.

Bíráló bizottság

            Elnök:      Dr. Csemez Attila egyetemi tanár, BCE-TTT
            Tagok:     Dr. Boromisza Zsombor egyetemi adjunktus, BCE-TV
                            Gecséné dr. Tar Imola egyetemi adjunktus, BCE-KM
            Titkár:      Markovics Alexandra egyetemi hallgató, HÖK

ELŐADÁSOK

09.00-09.30      Donáczi Szilárd Vízhiányos városi terület rehabilitációja Sós-tó példáján
                        Konzulens: Tóth Tádé Dániel

9.30-10.00        Dömök Krisztina Történelmi városok és védelmi rendszerek kapcsolata Révkomárom példáján
                        Konzulensek: Körmendy Imre és Vukov Konstantin

10.00-10.30      Fogarasi Dorottya Az ország cseresznyéskertje – ökoturisztikai fejlesztések Nagykörűn
                        Konzulens: Sallay Ágnes

10.30-11.00      Gergely Viktória Mád települési arculatának turisztikai szempontú vizsgálata
                        Konzulens: Kabai Róbert

11.00-11.15      SZÜNET

11.15-11.45      Máté Klaudia A nagykunsági árapasztó tározó földhasználatának változásai az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében
                        Konzulens: Nagy Gergő Gábor

11.45-12.15      Nagy Brigitta Az Érd-Tétényi plató Natura 2000 terület vizsgálata és értékelése, különös tekintettel a sóskúti ősgyepre
                        Konzulens: Gergely Attila

12.15-12.45      Nagy József A Váli-völgy településeinek turisztikai fejlesztése a tájépítészet eszközeivel
                        Konzulens: Molnár József László

12.45-13.15      Sóti Bernadett Társadalmi szükségletekre alapozott településfejlesztés Soponya példáján keresztül
                        Konzulens: Tóth Tádé Dániel

13.45                EREDMÉNYHIRDETÉS

Összefoglalók

Bíráló bizottság

            Elnök:      Dr. Csemez Attila egyetemi tanár, dékán BCE-TK
            Tagok:     Dr. Balogh Péter István egyetemi docens, BCE KSzT
                            Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens, BCE-TTT
                            Dr. Illyés Zsuzsanna egyetemi docens, BCE-TVT
            Titkár:      Szabó Csaba egyetemi hallgató, HÖK

ELŐADÁSOK

08.00-08.20    Matók Andrea Kultúrtörténeti egyedi tájértékek felmérésének szerepe a magyarországi szellemfalvaknál, Derenk kapcsán
                      Konzulens: Pádárné Török Éva tanszéki mérnök

08.20-08.40    Bursán Miklós Sándor Szöveg mint táj – dekonstrukció és szabadtérépítészet
                      Konzulens: Zelenák Fruzsina PhD hallgató

08.40-09.00    Cser Júlia Kistavak vizsgálatának tájépítészeti feladatai Szombathely példáján
                      Konzulens: Boromisza Zsombor egyetemi tanársegéd

09.00-09.20    Erdei Tímea Zöldfelületi elemek szerepe a közlekedési zaj csökkentésében
                      Konzulens: Boromisza Zsombor egyetemi tanársegéd

09.20-09.40    Havassy Dániel Temetők kialakulásának tájtörténeti vizsgálata, értékfelmérése, Gyula város példáján
                      Konzulens: Dr. Kabai Róbert egyetemi docens

09.40-10.00    SZÜNET

10.00-10.20    Némethné Ekert Sára Magyarországi ártéri és holtág menti tanösvények vizsgálata
                      Konzulens: Dr. Kabai Róbert egyetemi docens

10.20-10.40    Sellei Anna Erzsébet A fényszennyezés tájvédelmi vonatkozásai a Gerecsei TK példáján
                      Konzulensek: Dr. Kabai Róbert egyetemi docens, Dr. Kolláth Zoltán elnök

10.40-11.00    Szabó Lilla Pesti zöldgyűrű
                      Konzulens: Dr. M. Szilágyi Kinga egyetemi tanár

11.00-11.20    Vajda Ágnes Krisztina Kecskemét zöld tüdejének fejlesztési lehetőségei
                      Konzulens: Magyar Veronika PhD hallgató

11.40             EREDMÉNYHIRDETÉS

Összefoglalók 

 

I. Szekció

II. Szekció

III. Szekció

 

„K” épület III. emelet Klub1.

 

 

„K” épület III. emelet Klub3.

 

 

„K” épület I. emelet K5.

 

Bíráló bizottság

 • Elnök: Dr. Balogh Péter István egyetemi docens, BCE KSzT
 • Tag: Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens, BCE-TTT
 • Titkár: Pádárné Török Éva tanszéki mérnök, BCE-TV

 

Bíráló bizottság

 • Elnök: Dr. Csemez Attila egyetemi tanár, BCE-TTT
 • Tag: Dr. Fekete Albert egyetemi docens, BCE-KSzT
 • Titkár: Dublinszki-Boda Brigitta egyetemi tanársegéd, BCE-TV

 

Bíráló bizottság

  • Elnök: Dr. Illyés Zsuzsanna egyetemi docens, BCE-TV
  • Tag: Dr. Tóth Csaba tudományos munkatárs, BCE-KMT
  • Titkár: Jombach Sándor egyetemi tanársegéd, BCE-TTT

ELŐADÁSOK

ELŐADÁSOK

ELŐADÁSOK

 

08.00-08.20 Angyal Andrea

Bárczi Gusztáv Készségfejlesztő Speciális Szakiskola – mozgásfejlesztés vizsgálata és elemzése a szabadtérépítészeti kialakításban

Konzulensek: Dr. Fekete Albert, Kovács Zsuzsa

08.20-08.40 Bede-Fazekas Ákos-Bőhm Gábor-Szabó Zsófia Gabriella

A keszthelyi kastélypark egykori növényállományának és úthálózatának kutatási lehetőségei

Konzulens: Dr. Jámbor Imre

08.40-09.00 Györök Orsolya

Nagyvárosi fasorok

Konzulens: Dr. Tóth Imre

09.00-09.20 Jákli Eszter

Köztéri kutak, szökőkutak értékelése a főváros I. és V. kerületében

Konzulens: Sárospataki Máté

09.20-09.40 Mandel Mónika

Madárbarát-kert kialakítása egy csepeli modell terület példáján

Konzulens: Dr. Jámbor Imre

 

 

 

08.00-08.20 Berki Dániel

Energiaültetvények létesítésének vizsgálata és értékelése Mór és Székesfehérvár közti településcsoport területén

Konzulens: Dr. Illyés Zsuzsanna

08.20-08.40 Bódis Hajnalka

A szerzetes tudománya

Konzulens: Dr. Fatsar Kristóf

08.40-09.00 Czeglédi Csongor

A szigligeti Esterházy kastélypark történeti rekonstrukciója

Konzulens: Dr. Fatsar Kristóf

09.00-09.20 Csari Judit

A márianosztrai hagyásfás legelő állapotfelmérése és kezelési feladatai

Konzulens: Gergely Attila

09.20-09.40 Csillag Katalin Anna

Az integrált csapadékvíz-kezelés módozatai és lehetőségei

Konzulens: Vajda Szabolcs

 

08.00-08.20 Balha Gabriella

A Deseda víztározó fenntartható tájhasznosítása

Konzulens: Dr. Csemez Attila

08.20-08.40 Czibik Eszter-Zelenák Fruzsina

Brennbergbánya turisztikai fejlesztési koncepciója

Konzulens: Dr. Sallay Ágnes

08.40-09.00 Dénes Rita Veronika

A budapesti Hegyvidék természetvédelmi területeinek konfliktus feltárása (A fővárosi XII. kerület országos, illetve helyi védettségi kategóriába sorolt zöldfelületeinek a vizsgálata)

Konzulens: Filepné Kovács Krisztina

09.00-09.20 Géczi Andrea

A Ciszterciek tájalakító tevékenysége Zircen

Konzulens: Magyar Veronika

09.20-09.40 Gyetvai Márton

 

A Pécselyi medence komplex fejlesztési koncepciója

Konzulens: dr. Szilvácsku Zsolt

 

09.40-10.00 SZÜNET

09.40-10.00 SZÜNET

09.40-10.00 SZÜNET

 

10.00-10.20 Sipos Andrea

A víz szerepe Csíkszépvíz életében

Konzulens: Sárospataki Máté

10.20-10.40 Szabó Alexandra

Szentendre kerékpárútjainak tájépítészeti szempontú vizsgálata (állapot és kapcsolódó zöldfelület vizsgálata)

Konzulens: Dublinszki-Boda Brigitta

10.40-11.00 Szabó Lilla

A zöldtetők településökológiai szerepe

Konzulens: Dr. M. Szilágyi Kinga

11.00-11.20 Szentléleki Szilvia

Rózsaágyak, rozáriumok a kertkultúrában

Konzulensek: Dr. Jámbor Imre, Dr. Tóth Imre

 

 

10.00-10.20 Csizmadia Dóra-Nemes Réka

A győri belvárosi közparkok története kialakításuktól napjainkig

Konzulens: Eplényi Anna

10.20-10.40 Dankowszky Dóra

Karl Ritter, egy szász kerttervező Magyarországon

Konzulens: Dr. Fatsar Kristóf

10.40-11.00 Hudák Katalin

Erzsébet királyné kultusza a XIX-XX. század fordulójának kertművészetében

Konzulensek: Dr. Fatsar Kristóf, Klagyivik Mária

11.00-11.20 Mészáros Szilvia

Komplex környezeti állapotértékelés Dunakeszi példáján

Konzulens: Boromisza Zsombor

11.20-11.40 Szende András

A drezdai Innere Altstadt újjáépítési fázisai 1945-től napjainkig

Konzulens: Dr. Vukov Konstantin

 

10.00-10.20 Mészáros Csaba

Turisztikai fejlesztési lehetőségek Lepsény és Mezőszentgyörgy településeken

Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

10.20-10.40 Pálinkás Tamás

A Cserhátalja mikrotérség fejlesztési lehetőségei

Konzulens: Molnár József László

10.40-11.00 Szabó Áron

Kistérségi tájhasználati értékrend kialakítása az Esztergomi kistérség példáján

Konzulens: dr. Szilvácsku Zsolt

 

11.40
EREDMÉNYHIRDETÉS

12.00
EREDMÉNYHIRDETÉS

11.20
EREDMÉNYHIRDETÉS

 

 

Tetejére

I. Tájépítészeti Szekció „A” épület II. emelet V. terem

Bíráló bizottság

Elnök: Dr. Csima Péter egyetemi tanár, tanszékvezető
Tag: Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens, BCE-TTT
Titkár: Boda Brigitta tanszéki mérnök, BCE-TVT

ELŐADÁSOK

08.00-08.20 Dubniczki Kitti Integrált tervezés elıkészítése történeti tájon
Konzulensek: Csemez Attila, Balogh Ákos

08.20-08.40 Joó Tünde Az Érd-százhalombattai Sánc-hegy tájvédelmi tanulmányterve
Konzulens: Illyés Zsuzsanna

08.40-09.00 Kiszter István Balázs A Római-part tájtörténete és fejlesztési lehetıségei rekreációs szempontból
Konzulens: Illyés Zsuzsanna

09.00-09.20 Nádasy László Az Érdi Beliczay-sziget botanikai állapotfelmérése
Konzulens: Gergely Attila

09.20-09.40 SZÜNET

09.40-10.00 Novák Péter A malomkő-gyártás története a Megyer-hegyen
Konzulens: Molnár Zsófia

10.00-10.20 Tóth Tádé Dániel Tájfejlesztés szerepe a közlekedéspolitikában
Konzulensek: Csemez Attila, Balogh Ákos

10.20-10.40 Veisz Adrienn A veszprémi Gulya-dombi Parkerdő turisztikai fejleszthetıségének vizsgálata
Konzulens: Illyés Zsuzsanna

11.00 EREDMÉNYHIRDETÉS

II. Tájépítészeti Szekció „A” épület II. emelet VII. terem

Bíráló bizottság

Elnök: Dr. Csemez Attila egyetemi tanár, tanszékvezető
Tag: Illyés Zsuzsanna egyetemi docens, BCE-TVT
Titkár: Mikházi Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, BCE-TTT

ELŐADÁSOK

08.00-08.20 Árgyelán Tímea ’Híd a tájban’ a Kőröshegyi völgyhíd tájökológiai és tájképi hatásai
Konzulens: Csima Péter

08.20-08.40 Bede-Fazekas Ákos, Bőhm Gábor, Szabó Zsófia Gabriella A keszthelyi kastélypark meglévı növényzetének felmérése és értékelése a kastélypark rekonstrukciójához
Konzulens: Jámbor Imre

08.40-09.00 Frei Helga Turisztikai fejlesztési lehetőségek Bükkszentkereszt, Miskolc-Bükkszentlászló és Répáshuta településeken
Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

09.00-09.20 Fülöp Györk Az absztrakció fokozódása az építészetben, és az ebből fakadó tájépítészeti lehetőségek – Egy terv a jövőből
Konzulens: Gergely Antal

09.20-09.40 SZÜNET

09.40-10.00 Fülöp Györk, Szabó Áron, Takács Rita Társasházak belső udvarainak többfunkciós zöldfelület-fejlesztési rendszere Budapest XIII. kerületében
Konzulensek: Fekte Albert, Sallay Ágnes

10.00-10.20 Gyetvai Márton, Mészáros Csaba, Midvicsuk Sándor, Pálmai Gábor Szentpéterszeg idegenforgalmi és zöldfelületi arculatterve
Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

10.20-10.40 Tokai Gábor Magyarországi hutatelepülések
Konzulens: Mikházi Zsuzsanna

10.40-11.00 Valánszki István Tájértékek és turizmus kapcsolata Gönc térségének példáján
Konzulensek: Sallay Ágnes, Tábori Attila

11.20 EREDMÉNYHIRDETÉS

Tetejére

Tájtervezési és -védelmi Alszekció

Bizottság

Elnök: Csemez Attila kari TDK elnök
Tagok: Csima Péter
           Fatsar Kristóf
Titkár: Sallay Ágnes

Előadások

8.00-8.20 Fülöp Györk Többváltozós statisztikai döntéstámogatás a tájtervezésben (A pápateszéri vízimalmok fejlesztési célú vizsgálata és elemzése)

8.20-8.40 Haraszti Ágnes A természetvédelmi bemutatás tervezésének tájépítészeti vonatkozásai a Bükki Nemzeti Park példáján

8.40-9.00 Magyar Veronika Egy kistérség perifériáján

9.00-9.20 Szádvári Emese Réka A Hajta-patak menti szikes területek hasznosíthatóságának tájvédelmi szempontjai

9.20-9.40 Szivák Ágnes Pécel Budapest vonzásában Egy kisváros helyzete az agglomerációban

9.40-10.00 SZÜNET

10.00 EREDMÉNYHIRDETÉS

Kertépítészeti és Települési Alszekció

Bizottság

Elnök: Csemez Attila kari TDK elnök
Tagok: Fatsar Kristóf
            Fekete Albert
Titkár: Firnigl Anett

Előadások

10.20-10.40 Annus Viktor Turóczi Tímea Történelmi városmagok megújításának módszertana és gyakorlatban történı bemutatása Újpest-Városkapu példáján keresztül

10.40-11.00 Bánó Mátyás Árnyékoló kerti építmények a reneszánszban

11.00-11.20 Kiss Márta A gyulai szigeterőd múltja, jelene és lehetséges jövője

11.20-11.40 Klagyivik Mária Molnár G. Levente Ombódi Ildikó A Komárom–Szőnyi Selye János kórház történeti kertje kerttörténeti kutatás és tervezés műemléki környezetben

11.40-12.00 Megyeri Mirtill Átstrukturálódó területek fejlesztése Ferencváros egykori marhavágóhídjának példáján

12.00-12.20 Németh Anna Udvartelkek városa – Kézdivásárhely épített öröksége – A főtér és a történelmi városközpont településszerkezeti jellegzetességei

12.20-12.40 Szabó Gyöngyvér Budapest köztereinek fejlesztése a megújuló társadalmi igények tükrében

12.40-13.00 SZÜNET

13.00 EREDMÉNYHIRDETÉS

Összefoglalók

Időpont

Név

Cím

8.00-8.20

Dévényi Tamara

Tiszadob turisztikai fejlesztése

8.20-8.40

Egyed Adrienn

Táji adottságokra alapozott fejlesztés a Firtos térségben

8.40-9.00

Fejér Katalin

A Sátoraljaújhelyi Kistérség aktív- és ökoturisztikai fejlesztése

9.00-9.20

Futkos Zsuzsanna

Falusi turizmus az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben

9.20-9.40

Hegedűs Eszter

Vasvörösvár, Erdődy-kastély parkjának történeti kutatása

9.40-10.00

Huszár Márta Adriána

Almádi védett villáinak kertjei

10.00-10.20

Molnár Zsófia

A Körtvélyesi-sziget élőhely-változásai

10.20-10.35

SZÜNET

10.35-10.55

Ombódi Ildikó

Szeder Fábián, a kerttervező

10.55-11.15

Padányi-Gulyás Gergely

A Nagykovácsi-medence élőhelyeinek vizsgálata és értékelése

11.15-11.35

Püschl Rudolf

Környezet-terhelés vizsgálat a Művészetek Völgye példáján

11.35-11.55

Reményi Barbara, Sápi Zsuzsanna, Fekete Irén, Tombor Dániel

Egészségturisztikai fejlesztések hatásai Egerszalók példáján keresztül

11.55-12.15

Szabó Zita

Hátrányos helyzetű település tájépítészeti elemzése Tornyospálca

12.15-12.35

Végső Gergely

Az energetikai célú növénytermesztés ökológiai és vizuális hatásai a magyar tájra

12.35-12.45

SZÜNET

12.45

EREDMÉNYHIRDETÉS

Összefoglalók


Név

Cím

Konzulens

Balogh Klára Emese

Vadászturizmus a védett területeken

Mikházi Zsuzsanna

Czakó Orsolya

Badacsony szőlőhegy tájalakulás története és fejlesztési lehetőségei

Dr. Csemez Attila

Dévényi Tamara

Térségi fejlesztések hatása Napkor településre

Molnár József László

Egyed Adrienn
Szivák Ágnes

Rekreációs fejlesztési lehetőségek a Firtos térségben

Dr. Sallay Ágnes
Drexler Dóra

Huzián Zsófia

Keszthely zöldfelületi rendszerének fejlesztési lehetőségei

Dr. Sallay Ágnes

Kézdi Krisztina

A magyarországi síturizmus fejlesztési lehetőségei, A sípályák környezetterhelése

Dr. Csemez Attila

Klagyivik Mária

A pozsonyi jezsuiták kertjei

Dr. Fatsar Kristóf

Lukács Bettina

Magyarországi történeti kertek marketing-lehetőségei

Eplényi Anna

Takács Judit

Alternatív módszer alkalmazása a szelektív hulladékgyűjtés tervezésében a Felső-Galga-menti települések példáján

Módosné Bugyi Ildikó

Tompos Viktor

Vízgyűjtőközpontú értékelés a tájrendezésben, A Burnót-patak és vízgyűjtőjének tájrendezési lehetőségei

Dr. Sallay Ágnes,
Báthoryné Nagy Ildikó Réka

Zelenák Fruzsina
Antal Péter

Táj- és településszerkezeti vizsgálat a Firtos kistérségben

Dr. Sallay Ágnes,
Drexler Dóra

Összefoglalók


Név

Cím

Konzulens

Csuka Veronika
Kuti Zalán

A veszprémi Szentháromság tér története és vizsgálata

Takácsné Zajacz Vera

Dénes Veronika

A tornyiszentmiklósi fás legelő élőhely-rekonstrukciós terve

Gergely Attila

Dollmayer Petra

A kálváriák, mint tájalkotó elemek

Molnár József László 
Dr. J. Szikra Éva

Fazekas Tímea

A felsőnyárádi bányautótáj rehabilitálása

Dr. Csemez Attila

Ifj. Kovács Ferenc

Ravazd tájhasználati konfliktusainak feloldása turisztikai attrakciókkal

Molnár József László Mikházi Zsuzsanna

Kaszián Ágota

Balaton-parti táj (Balatonfüred) ökológiai szemléletű fejlesztése

Dr. Csemez Attila

Lénárt Eszter

A budai várkert Pálmaháza

Fatsar Kristóf

Mohácsi Veronika

Az őshonos haszonállatok bemutatásának tájépítészeti vonatkozásai

Boda Brigitta
Udvardi Anikó

Szathmáry Melinda

A golfturizmus fejlesztésének lehetőségei és tájépítészeti vonatkozásai (a Hajdúszoboszlói kistérségben)

Dr. Sallay Ágnes

Tarcsai Andrea

Horgásztavak létesítésének és üzemeltetésének tájépítészeti vonatkozásai

Nagy Ildikó Réka

Tóth Eszter

„Hamupipőke kezdi levetni rongyait és lassan virágos díszbe öltözik”, avagy a nagykanizsai Sétakert kialakulásának története

Gecséné Tar Imola

Vakula Réka

A Tisza-völgy turisztikai fejlesztése Csongrád megyében

Mikházi Zsuzsanna

 

Összefoglalók

 

 


Településtervezés, Kertépítészet Szekció

Helyszín: A/V.

PROGRAM

Időpont

Név

Cím

8.00-8.20

Bujdosó Szabolcs

Pilisvörösvár zöldfelületi rendszerének vizsgálata

8.20-8.40

Csákó Edina
Csepely-Knorr Luca
Jáger Tünde

Szociológiai kutatási módszerek alkalmazása a közterek tervezésében

8.40-9.00

Eplényi Anna

Vasúti zöldfolyosók kialakítása Budapesten

9.00-9.20

Jombach Sándor

Távérzékelés alkalmazási lehetőségei a tájépítészetben

9.20-9.40

KÁVÉSZÜNET

9.40-10.00

Kaszián Ágota

Balatonfüred ökováros koncepció vizsgálata

10.00-10.20

Nagy Tímea

Lakóparkok a Szentendrei kistérségben

10.20-10.40

Péntek Marianna

Csömör – a lovasok faluja

10.40-11.00

Sándor Katalin

Barnamezős területek Kőbányán

11.00-11.20

Szögedi Zsuzsanna

Helyi értékvédelem Szomolya településen

11.20-12.00

Zárt ülés

Tájtervezés, Tájvédelem Szekció

Időpont: 2004. december 3. 
Helyszín: A/VI.

PROGRAM

Időpont

Név

Cím

8.00-8.20

Babus Friderika

A turizmus és a környezeti bemutatás tervezésének tájépítészeti szempontjai

(Vizsgálat és értékelés a Mátrai Tájvédelmi Körzet bővítésre kijelölt Heves megyei területén)

8.20-8.40

Ercsényi Márta

Kistérségi tanulmány Dunakeszi, Fót, Göd településekre

8.40-9.00

Fodor Emese

Híd Miskolc és a Bükk között – vízfolyások tájökológiai lehetőségeinek vizsgálata –

9.00-9.20

Fodor Mátyás

A  Budai  erdők  rendezése  az  élővilág  és  a  látogatottság  figyelembevételével

9.20-9.40

KÁVÉSZÜNET

9.40-10.00

Móricz Anna

A szénhidrogén-bányászat táji hatásai Bázakerettye és Lovászi térségében

10.00-10.20

’Sigmond Katalin

Tájtervezés és régészet összefüggései

10.20-10.40

Tatai Zsombor

A Pilis turisztikai tájpotenciáljának vizsgálata

10.40-11.00

Tompos Petra

Baranyai kastélykörút interpretációs terve

11.00-12.00

Zárt ülés

EREDMÉNYHIRDETÉS MINDKÉT SZEKCIÓNÁL: 12 ÓRAKOR

 

Összefoglalók

 

 


A/VI-os terem
Budai Campus '' épület . terem
Budapest, XI. Villányi út 35-43.

PROGRAM

Időpont

Név

Cím

Konzulens

14.00-14.15

Bükkfalvy Orsolya

Zöldfolyosó rendszer vizsgálata és értékelése észak-kelet Pesten és környékén

Dr. Csemez Attila

14.15-14.30

Jámbor Kornél

Tájépítészeti Feladatok a Települési Hulladékgazdálkodásban Biatorbágy Példáján

Sallay Ágnes

14.30-14.45

Kéthelyi Márton
Tompos Petra

A szélerőművek környezetre és tájra gyakorolt hatásai

Dömötör Tamás

14.45-15.00

Mőcsényi Flóra

A Balaton mederalakulatainak vizsgálata Siófok és Balatonvilágos között

Dr. Csemez Attila
Plósz Sándor

15.00-15.15

Priester Margit

Helyi jelentőségű természetvédelmi területek felülvizsgálatának módszertana Szentendre példáján

Boda Brigitta,

Nagy Ildikó Réka

 

15.15-15.30

Puha Magdolna

A Ráckevei-Soroksári Dunaág üdülési terhelhetőségének vizsgálata

Udvardi Anikó

15.30-15.45

Szünet

15.45-16.00

Sipos László

A fák szimbolikája

Sallay Ágnes

16.00-16.15

Szilágyi Anikó

Logisztikai szolgáltató központok elhelyezésének tájrendezési szempontjai, Esztergom példáján

Sallay Ágnes

16.15-16.30

Tóth Eszter

Stratégia a növényvilág bemutatásáról a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Dr. Kiss Gábor

16.30-16.45

Tóth Gabriella

Nógrád megyei kastélyok hasznosítási lehetőségei

Dr. Kollányi László

16.45-17.00

Tóth Renáta Ágnes

A kavicsbányászat környezeti hatásai

Dr. Kollányi László

17.30

Eredményhirdetés

 

Összefoglalók

 

 


A/VI-os terem
Budai Campus '' épület . terem
Budapest, XI. Villányi út 35-43.

PROGRAM

 

Előadó

Cím

8.00–8.15

Burján Eszter

DUNAKESZI HORGÁSZTAVAK – TŐZEGTAVAK TÉRSÉGE TÁJRENDEZÉSI TANULMÁNYTERV

8.15–8.30

Drexler Dóra

A TÁJ SZIMBOLIKUS JELENTÉSE ÉS A TÁJÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK VIZSGÁLATA FRANCIAORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA ALAPJÁN (magyar változat)

8.30–8.45

Farkas Szilvia

TÁJVÁLTOZÁS ZAMÁRDI TÉRSÉGÉBEN

8.45–9.00

Fehér Dóra

A BALATON-FELVIDÉK TÁJALAKULÁSA AZ EMBERI ELVÁRÁSOK TÜKRÉBEN

9.00–9.15

Horváth Laura

TÁJRENDEZÉSI TANULMÁNYTERV A SOPRON KÖRNYÉKI VOLT BÁNYATELEPEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSÁHOZ

9.15–9.30

Jombach Sándor

TÁJALAKÍTÁSI TENDENCIÁK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK BUDAÖRSÖN

9.30–9.45

Krizsanóczi Márta

A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ VESZÉLYEZTETETT TERMÉSZETI TERÜLETEI A DÉLPESTI-SÍKSÁGON

9.45–10.00

Majoros Nóra

A MECSEKNÁDASDI PÜSPÖKKERT ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE

10.00–10.15

Mőcsényi Flóra

TÁJÉPÍTÉSZ SZÖVETSÉGEK AZ INTERNETEN

10.15–10.30

Ottó Szilvia

KŐSZEGHEGYALJA TERMÉSZETI- ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEINEK ÉS IDEGENFORGALMI HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

10.30–10.45

Puskás Lajos

VÁROSERDŐ KIALAKULÁSA ÉS TÉRINFORMÁCIÓS RENDSZERE

10.45–11.00

Vetier Márta

JÁTSZUNK EGYÜTT
Integrált játékszerek és játszóterek

Az előadások időtartama 10 perc + 5 perc vita

Összefoglalók


Budai Campus  'A' épület VI. terem
Budapest, XI. Ménesi út 44.

PROGRAM

8.30-8.50

Bedő Csaba –
Rigó István

Tájalkalmassági értékelés Túrkeve város fejlesztéséhez

8.50-9.10

Boda Brigitta

A Váli-völgy, mint ökológiai folyosó

9.10-9.30

Bozsér Orsolya

Az eurázsiai hód (Castor fiber) táplálékválasztása, valamint annak a vízparti erdőtársulásra gyakorolt hatása Dél-Norvégiában

9.30-9.50

Csikor Mária

Natúrpark lehetőségének vizsgálata a Pannonhalmi-dombságban

9.50-10.10

Farkas Szilvia

A zamárdi hulladéklerakó környezetvédelmi és üdülési szempontú értékelése

10.10-10.30

Füzesi Krisztina Gyarmati Zsolt

Természeti és kulturtörténeti értékek védelme a Tátika-Rezi kistérség északi településcsoportjában

10.30-10.50

Horváth Emese

Felhagyott ipari területek ipari parkká alakításának lehetőségei

10.50-11.10

Mikházi Zsuzsanna

A szolnoki Ipari Park és Logisztikai Központ

11.10-11.30

Petre Anna Gabriella

A bányakolóniák tájalakító hatása a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. területéhez tartozó Mátranovák bányatelep példáján keresztül

11.30-12.00

Értékelés

12.00

Eredményhirdetés


Budai Campus 'A' épület VI. terem
Budapest, XI. Ménesi út 44.

A Szent István Egyetem Karainak Tudományos Diákköri napja keretében Karunk 2000. november 23-án rendezte meg a Tudományos Diákköri Konferenciát. Idén ez a második Kari konferencia volt, ugyanis a korábbi hagyományoknak megfelelően mi február 25-én tartottuk az idei első konferenciát. Jóllehet évente csak egyet szervezünk, azért a jövőben november kerül sor a konferencia megrendezésére. (Az idei kettősen megrendezett konferencia miatt a jelentkezők aránya a második alkalommal kisebb volt.)

Mindkét konferencián részt vett, illetve a Bizottság által javasolt hallgatók indulhatnak a 2001. évi Országok Tudományos Diákköri Konferencián.

PROGRAM

14.00-14.20

Alpár Boglárka–Dobi Éva–Erős Balázs–Nagy Zsuzsanna

A Kisvejke Térségi Társulás fejlesztési lehetőségei

14.20-14.40

Dósa Henrietta

A Ramsari területek jelentőségének bemutatása a Bodrogzug példáján keresztül

14.40-15.00

Klepeisz Anita

Anomáliák és törvényszerűségek Balatonfűzfő fejlesztésében

15.00-15.20

Linczmayer Veronika

Tanösvények tervezése a Soproni Parkerdőben

15.20-15.40

Horváthné Offertáler Anita

Tájépítészeti feladatok és lehetőségek a kétéltűek védelmében Hont település területén

15.40-16.00

Udvardi Anikó

Vizes élőhelyek rehabilitációs lehetőségei a Zsámbéki-medence területén


Budai Campus '...' épület .... terem
Budapest, XI. Ménesi út 44.

PROGRAM

9.00–9.15

Dósa Henrietta V. évf.

A bodrogzugi árvízmentesítés hatásai természetvédelmi szempontból

9.15–9.30

Szlatinszky Krisztina  V. évf.

Tájváltozás vizsgálata az M1-es autópálya Győrt elkerülő szakaszának környékén

9.30–9.45

Solti Gabriella  IV. évf.

Visegrád Mátyás király szívében

9.45-10.00

Nagy Ildikó V. évf.

Művi elemek tájvédelmi szempontú értékelése Nagybörzsönyben

10.00-10.15

Zelenka Márta V. évf.

Vál területfejlesztési terve

10.15-10.30

Tarnai Zsófia V. évf.

A látványtervek szerepe a tájépítészetben

10.30-10.45

Kesselyák Noémi, Fehér Orsolya,  Győri András, Schrott Péter, Csaba Kinga, Lendvai Gábor, Szohr Gábor IV. évf.

A falusi turizmus szerepe a Sztánai-völgy településeinek fejlesztésében

10.45-11.00

Hozzászólások / Szünet

11.00-11.15

Bozsér Orsolya  IV. évf.

Az eurázsiai hód monitorozásának eredményei a faj gemenci visszatelepítését követően

11.15-11.30

Brlázs Brigitta tájépítész mérnök

Nádasdladány település tájrendezési tervjavaslata

11.30–11.45

Rosivall Emese V. évf.

Idegenforgalmi fejlesztés Veresegyház példáján

11.45–12.00

Petrovai Anna tájépítész

Budapest, XVIII. kerület környezeti konfliktusai

12.00–12.15

Nagy Ildikó Réka  V. évf.

A Hosszúréti-patak revitalizációja

12.15–12.30

Tóth Réka IV. évf.

Polgári temetők jelentősége a helyi értékvédelemben

13.15

Eredményhirdetés

 

Utolsó frissítés: 2015.10.02.

Tetejére