Városi terek fejlődéstörténete / The history of the development of urban spaces

A kurzus célja áttekinteni a városi szabadterek fejlődésének főbb állomásait; kapcsolódásait a városépítészet és építészet különböző stíluskorszakaihoz, a jelenkor folyamataihoz. A tájépítészet az elmúlt évtized hazai szabadtér-megújításaiban vezető szerepet vállalt, a magyar tájépítészek sikerrel szerepeltek számos pályázaton, és vezető tervezői voltak sikeres megvalósult projekteknek. A kurzus célja, hogy a közelmúltban megépült példák részletes elemzésén keresztül feltárja a mai tendenciákat, és prezentációkat készítsen a szabadtérmegújítás gyakorlatáról.
The goal of the course is to overview the main phases of the development of urban (open) spaces, the connecting points to the different periods of architecture and urbanism – and the recent processes as well. In the last decade the landscape architecture has been playing a leading role in the renewal of public spaces; the Hungarian landscape architects successfully performed in several competition and could be leading designers of realized projects. The goal of the course is to unfold the latest tendencies due analysing the most recent built projects, and making presentations about the practice of the public space renewal in Hungary.