A záróvizsga menete a Kar tájépítészet és kertművészet mesterképzésén

  1. A záróvizsga a Kar tájépítészet és kertművészet mesterképzésén szakmai rajzi feladat elkészítéséből és a diplomaterv védésből áll.
  1. A szakmai rajzi feladat egy tájépítészeti objektum, városi szabadtér vázlattervének elkészítése. A konkrét feladatot a vizsga előtt egy nappal közöljük, a terv elkészítésének időtartama: 6 óra. A tervet a kijelölt szigorlati-tervi bizottság még aznap értékeli. Az értékelést másnap, a diplomavédés bizottsága ismerteti.
  1. A diplomavédésre a tervezési vizsgát követő napon kerül sor. A jelöltek az előzetesen meghirdetett kiírás sorrendjében, egyenként jelennek meg a Záróvizsga Bizottság (ZVB) előtt. A jelölt a ZVB elnök felkérésére először az előző napi tervét ismerteti. A ZVB elnök ismerteti a szigorlati bizottság értékelést és további a vizsgatervvel kapcsolatos tervezéselméleti és részletkérdéseket tesz fel a bizottság. A szigorlat végső jegye a tervből és a kérdésekre adott válaszokra értékelésből tevődik össze. Ez lesz a záróvizsga egyik jegye. A jelölt a vizsga után vetített előadással 12 percben ismerteti diplomatervét. Ezt követően a jelölt által megfogalmazott tervek, következtetések megvitatására kerül sor 15-20 percben. A ZVB a diplomaterv védésre jegyet ad, a felkért bírálóktól kapott értékelések figyelembe vételével.
  1. A diplomatervet bírálók szöveges és pontozásos értékelést készítenek, érdemjegyet javasolnak és legalább két kérdést tesznek fel a diplomamunkával kapcsolatban. Ezeket a hallgató legkésőbb a védést megelőzően egy héttel kézhez kapja, s így a válaszadásra felkészülhet.
  1. A diplomaterv védésen a jelöltnek ismertetnie kell munkája főbb eredményeit, és válaszolnia kell a bírálók kérdéseire, kritikai észrevételeire. A jelölt és a bizottság egy szakmai párbeszédet folytat a tervek (diplomaterv ill. az előző napi vizsgaterv) kapcsán, amely egyaránt érintheti a tervek tájépítészeti, növényalkalmazási és műszaki részleteit is.
  1. A diplomaterv ismertetésére és a hivatalos bírálatokra adandó válaszokra 20-30 perc áll rendelkezésre. Ezt követően a ZVB elnöke és tagjai intéznek a jelölthöz kérdéseket. A vita (kérdések és válaszok) időtartama max.15-20 perc lehet
  1. A jelölt a védésre íróeszközt, valamint a diplomaterv megvédéséhez szükséges szemléltető anyagokat – vetített előadás, poszterek, makett – vihet be. A vetített előadást a védés megkezdéséig a számítógépre fel kell töltenie.
  1. A diplomaterv végső érdemjegyét a bírálatok és dolgozat megvédése alapján az illetékes záróvizsga bizottság alakítja ki. A védés alapján a végső jegyet a Záróvizsga Bizottság határozza meg. A záróvizsga érdemjegyét a tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján döntik el, írják jegyzőkönyvbe és a vizsga napján hirdetik ki.