A záróvizsga menete a tájépítész mérnöki mesterképzési szakon

  1. A Kar mesterképzésein a záróvizsga szóbeli szaktárgyi komplex vizsgából és a diplomaterv megvédéséből áll.
  1. A záróvizsga a Karon az egyetemi tájépítész mérnök képzés keretében a diplomaterv témaválasztás szerinti tanszéken történik.
  1. A szakmai komplex vizsga a szakmai szempontból legfontosabb 4-6 tantárgy ismeretanyagára épül. A hallgatók vizsgáztatása egy előre kiadott tételsor alapján a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott összetételű záróvizsga bizottság előtt történik. A szakmai komplex vizsga nem nyilvános.
  1. A diplomatervet bírálók szöveges és pontozásos értékelést készítenek, érdemjegyet javasolnak és legalább két kérdést tesznek fel a diplomamunkával kapcsolatban. Ezeket a hallgató legkésőbb a védést megelőzően egy héttel kézhez kapja, s így a válaszadásra felkészülhet.
  1. A diplomaterv védésen a mérnökjelöltnek ismertetnie kell diplomamunkája főbb eredményeit, és válaszolnia kell a bírálók kérdéseire, kritikai észrevételeire.
  1. A diplomaterv ismertetésére és a hivatalos bírálatokra adandó válaszokra 20-30 perc áll rendelkezésre. Ezt követően a ZVB elnöke és tagjai intéznek a jelölthöz kérdéseket. A vita (kérdések és válaszok) időtartama max.15-20 perc lehet.
  2. A jelölt a védésre íróeszközt, valamint a diplomaterv megvédéséhez szükséges szemléltető anyagokat - a téma jellegének megfelelő szemléltetéssel (poszterek, vetített előadás) - vihet be. Vetített előadás esetén azt a védés megkezdéséig a számítógépre fel kell töltenie.
  1. A diplomaterv végső érdemjegyét a bírálatok és dolgozat megvédése alapján az illetékes záróvizsga bizottság alakítja ki. A védés alapján a végső jegyet a Záróvizsga Bizottság határozza meg. A záróvizsga érdemjegyét a tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján döntik el, írják jegyzőkönyvbe és a vizsga napján hirdetik ki.