A záróvizsga menete a tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szakon

  1. A Kar alapképzésén a záróvizsga szakmai komplex vizsgából és a szakdolgozat megvédéséből áll.
  1. A záróvizsgára történő megjelenés a specializáció szerinti tanszékek által kiírt sorrendben és időpontban történik.
  1. A záróvizsga időtartama: kb. 30 perc, amiből a szakdolgozat ismertetése min. 5 és max. 10 perc (specializációként változhat).
  1. A záróvizsga helyszíneket, illetve a záróvizsga bizottságok összetételét (amelyet a záróvizsga bizottság elnökei határoznak meg) a specializáció szerinti tanszék a záróvizsga előtt írásban értesíti a vizsgázó hallgatót.
  1. A hallgatók a szakmai komplex vizsga során 2 db tételt húznak a specializációnak megfelelő diszciplínából. A hallgatónak mindkét kérdésre legalább elégséges szintű feleletet kell adnia.
  1. A szakdolgozat bemutatása keretében a hallgató röviden, összefoglalva ismerteti szakdolgozatát és főbb eredményeit, majd válaszol a bíráló kritikai észrevételeire és írásban feltett kérdéseire.
  1. A hallgató a vizsgaidőpont előtt legalább egy héttel kézhez kapja a szakdolgozatáról készült bírálatot, a bemutatásra pedig felkészül a bíráló által feltett kérdésekből is.
  1. Ezt követően a záróvizsga-bizottság elnöke és tagjai intéznek kérdéseket a hallgatóhoz.
  1. A záróvizsga bizottság a szakmai komplex vizsga, valamint a szakdolgozat védés érdemjegyének ismeretében a tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján megállapítja a záróvizsga érdemjegyét, melyet a záróvizsga jegyzőkönyvben dokumentál és a napi vizsga lezártát követően szóban kihirdeti a záróvizsgát tett hallgatók körében.