A záróvizsga menete a településmérnöki mesterképzésén

  1. A záróvizsga a Kar településmérnöki mesterképzésén a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgából és a diplomaterv megvédéséből áll. A védés időtartma összesen mintegy 40-45 perc.
  1. A diplomaterv védésen a hallgató vetítettképes prezentáció formájában, kb. 10-15 percben ismerteti a tervet. A tervismertetés után a bírálók (vagy a bizottság valamelyik tagja) felolvassa az opponenciákat.
    A bírálatokat legkésőbb a védés előtt 1 héttel kézhez kapják a hallgatók. A bírálatokban általában kérdéseket is megfogalmaz az opponens, melyekre a hallgatónak a védésen kell válaszolnia.
    A záróvizsga bizottság tagjai is tehetnek fel kérdéseket a hallgató részére az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezt követően a jelölt által megfogalmazott tervek, következtetések megvitatására kerül sor. A bíráló bizottság tagjai kiemelik a munka értékeit-problémáit, észrevételeket tesznek, melyekre a Hallgató reagál/hat.
  1. A diplomaterv végső érdemjegyét a bírálatok és dolgozat megvédése alapján az illetékes záróvizsga bizottság alakítja ki. A védés alapján a végső jegyet a Záróvizsga Bizottság határozza meg. A záróvizsga érdemjegyét a tanulmányi- és vizsgaszabályzat alapján döntik el, írják jegyzőkönyvbe és a vizsga napján hirdetik ki.