Zöldfelületi rendszerek

A települési, s elsősorban városi zöldfelületek kialakulásának, tervezésének fejlődését, differenciálódását tekinti át a tantárgy, részletesen elemezve a a szakmai tartalom bővülését, s az ehhez kapcsolódó szakfogalmak tárházát. A mesterképzésben elsajátított kompetenciákra  (települési zöldfelületi rendszer tervezése, szabályozási kérdések, közhasználatra szánt zöldhálózat tervezéselmélete, szabadtér hálózat, zöld infrastruktúra, stb.) alapozva a kortárs irányzatok mélyebb megismerése, valamint a hallgató kutatási témájához kapcsolódó differenciált szakmai ismeretek elsajátítása a cél.