ERASMUS+ 2018/19/2 mobilitás pályázat részképzésre

ERASMUS+ 2018/19/2 mobilitás pályázat részképzésre

Határidő: 2018. október 18. 12:00

Pályázati felhívás, feltételek

A jelentkezés módja:

Online módon a https://goo.gl/forms/mKMSuOIgOT2O4sS12

linken kell kitölteni, majd kitöltés után kinyomtatni (vagy pdf formában elmenteni, hogy később nyomtatható legyen), majd a küldés gombra kattintva elküldeni elektronikus formában. A kinyomtatott pályázati lapot kérjük aláírni és az alábbi mellékletekkel együtt a megadott határidőig leadni a kari Nemzetközi Irodában:
  • magyar és a fogadó intézmény oktatási nyelvén írott EUROPASS önéletrajz, aláírva
  • EUROPASS motivációs levél magyarul és az oktatás nyelvén, aláírva
  • nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata,
  • az előző két lezárt félév vizsgaeredménye (ún. kreditigazolás) a Neptunból a tanulmányi osztály aláírásával ellátva, kinyomtatva magyarul és angolul,
  • aktív hallgatói jogviszony igazolás a tanulmányi osztály aláírásával ellátva,
  • 2-2 db szaktanári ajánlás (tanszékvezető, konzulens, témavezető…) magyarul és az oktatás nyelvén, eredeti aláírással ellátva;
  • korábbi diploma/diplomák másolatát, amennyiben a pályázó mester vagy doktori képzésben vesz részt;
  • igazolás(ok) közéleti tevékenységről (pl. ESN mentor, egyéb önkéntes tevékenység).
Tanulmány megvalósítási határideje: 2019. szeptember 30.


A nyelvi meghallgatás tervezett ideje: 2018. október 24. (szerda)
(A pályázati anyagok pótlásának legkésőbbi határideje a nyelvi meghallgatáson


Pályázható partner egyetemlista a még megpályázható helyekkel a 2018/19/2 tavaszi félévre 
A hallgatók a kari partneregyetem listából választhatnak (2018/19/2 megpályázható partner listából) választhatják ki azt az egyetemet, ahol szeretnének egy vagy két félévet eltölteni. A lista tartalmazza az együttműködés tématerületét, ez alapján a hallgatók látják, hogy melyik partneregyetem milyen szakok számára biztosít kurzusokat. Csak olyan partneregyetemet válasszanak ki, amelyik a saját szakjukhoz szorosan kötődő képzési kínálatot biztosít. A partneregyetem honlapján megtalálható kurzuslista alapján ellenőrizzék a kurzuskínálatot és azt is, hogy az adott kurzusokat milyen nyelven oktatják. Csak olyan egyetemet jelöljenek meg a pályázatukban, ami az Önök szempontjából minden tekintetben megfelelő (szak, képzési szint, oktatás nyelve).
A pályázat mellékleteihez az alábbi mintadokumentumokat kell használni:
A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell Európai Egészségbiztosítási kártyával: http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya
Hangay-Tímár Boglárka kari nemzetközi koordinátor
 
Budapest, 2018.09.21.